Ke stažení

Pojďme vylepšit studentské samosprávy

Počet souborů: 1

Sbírka článků o žákovských parlamentech, která je výsledkem 3letého snažení skupiny studentů. Ti se rozhodli zaobírat se tématem studentských samospráv na středních školách. Jejich cílem je vstřebávat a zprostředkovávat zkušenosti studentských samosp...

číst dál

Zpráva z konzultací 10. cyklu

Počet souborů: 1

Od srpna 2023 do ledna 2024 probíhaly konzultace strukturovaného dialogu, jejichž téma vycházelo z cíle mládeže #3 Inkluzivní společnost. Zpracovali jsme zprávu za Českou republiku, která shrnuje názory mladých lidí a pracovníků s mládeží na bariéry,...

číst dál

10. cyklus s mottem: “WE NEED YOUTH”

10. cyklus Dialogu EU s mládeží pod předsednickým triem Španělsko - Belgie - Maďarsko. Mottem 10. cyklu je “WE NEED YOUTH” a jeho téma vychází z cíle mládeže 3. Inkluzivní společnost. Téma cyklu vy...

číst dál

Zpráva z konzultací 8. cyklu

Počet souborů: 1

Tématem 8. cyklu Dialogu EU s mládeží byl cíl mládeže č. 8 – Prostor a participace všech. V rámci jeho realizace probíhaly v druhé polovině roku 2020 konzultace po celé Evropě, které měly za cíl sesbírat názory mladých Evropanů. V České republice se ...

číst dál

Závěrečná zpráva 7. cyklu SD

Počet souborů: 1

Národní zpráva z konzultací VII. cyklu Strukturovaného dialogu s mládeží. Tématem VII. cyklu bylo "Vytváření příležitostí pro mládež" se třemi podtématy - kvalitní práce s mládeží, kvalitní zaměstnání pro všechny a rozvoj potenciálu mládeže z venkovs...

číst dál

Výsledky 6. cyklu

Počet souborů: 1

Mládež v Evropě: A co dál? 6. cyklus strukturovaného dialogu EU měl jako zastřešující téma „Mládež v Evropě: A co dál?“, které se týkalo estonského, bulharského a rakouského předsednictví. Cílem tohoto cyklu bylo shromáždit hlasy mladých lidí a spol...

číst dál

Zpráva z konzultací 5. cyklu

Počet souborů: 1

Umožnit všem mladým lidem zapojit se do rozmanité, propojené a inkluzivní Evropy, připravené na život, připravené na společnost 5. cyklus strukturovaného dialogu probíhal pod mottem: „Umožnit všem mladým lidem zapojit se do rozmanité, propojené a in...

číst dál

Zpráva z konzultací 4. cyklu

Počet souborů: 1

Autonomie mládeže Čtvrtý cyklus Strukturovaného dialogu byl zaměřen na „autonomii mládeže“ se zvláštním důrazem na jejich přístup k právům a politickou participaci. Třemi předsednictvími, které se tohoto cyklu účastnily, byly Itálie, Lotyšsko a Luce...

číst dál

9. cyklus

Společně za udržitelnou a zelenou Evropu 9. cyklus se koná pod Triem předsednictví Francie – Česká republika – Švédsko, které začalo 1. ledna 2022 a potrvá 18 měsíců. Tematická priorita, kterou Tri...

číst dál

6. cyklus

Mládež v Evropě: A co dál? 6. cyklus strukturovaného dialogu EU měl jako zastřešující téma „Mládež v Evropě: A co dál?“, které se týkalo estonského, bulharského a rakouského předsednictví. Cílem to...

číst dál

5. cyklus

Umožnit všem mladým lidem zapojit se do rozmanité, propojené a inkluzivní Evropy, připravené na život, připravené na společnost 5. cyklus strukturovaného dialogu probíhal pod mottem: „Umožnit všem ...

číst dál

4. cyklus

Autonomie mládeže Čtvrtý cyklus Strukturovaného dialogu byl zaměřen na „autonomii mládeže“ se zvláštním důrazem na jejich přístup k právům a politickou participaci. Třemi předsednictvími, které se ...

číst dál

7. cyklus

Vytváření příležitostí pro mládež 7. cyklus se koná pod Triem předsednictví Rumunsko – Finsko – Chorvatsko, které začalo 1. ledna 2019 a trvalo 18 měsíců do června 2020. Tematickou prioritou zvo...

číst dál

8. cyklus

Evropa pro MLÁDEŽ – MLÁDEŽ pro Evropu: Prostor pro demokracii a participaci 8. cyklus se konal pod Triem předsednictví Německo – Portugalsko – Slovinsko. Předsednické TRIO zvolila tematickou priori...

číst dál

Zpráva z konzultací 8. cyklu Dialogu EU s mládeží

Počet souborů: 1

Tématem 8. cyklu Dialogu EU s mládeží byl cíl mládeže č. 8 – Prostor a participace všech. V rámci jeho realizace probíhaly v druhé polovině roku 2020 konzultace po celé Evropě, které měly za cíl sesbírat názory mladých Evropanů. V České republice se ...

číst dál

Rozhoduj o Evropě - výstupy ze seminářů 2019

Počet souborů: 12

Ve druhé polovině roku 2019 proběhlo 12 regionálních seminářů projektu “Rozhoduj o Evropě - Staň se na den tvůrcem evropské politiky”. Celkem se jich zúčastnilo přes 350 středoškoláků. Součástí seminářů byly i diskuse strukturovaného dialogu s mláde...

číst dál

#Můžeš to změnit

Počet souborů: 11

Projekt Můžeš to změnit pomáhá mladým lidem získat informace a zkušenosti, ale i kontakty potřebné k tomu, aby mohli začít měnit věci k lepšímu. Poskytuje jim prostor pro komunikaci s politiky a pracovníky obecních úřadů a metodicky a odborně je podp...

číst dál

Skautské časopisy o aktivním občanství

Počet souborů: 2

Hlasitě rezonujícím tématům se věnují nejnovější čísla časopisů pro skautské vedoucí (Skauting) a skautky a skauty starší 15 let (Roverský kmen); na obě témata v nich najdeme několik článků, které mohou být impulzem k další diskuzi ve skautském prost...

číst dál

Mapping of media literacy practices and actions in EU-28

Počet souborů: 1

On the 28 March 2017, the European Audiovisual Observatory (EAO) has published a noteworthy report entitled “Mapping of media literacy practices and actions in EU-28”. The study is focused on projects relating to media services delivered on electroni...

číst dál

Rozhoduj o Evropě - výstupy ze seminářů projektu v roce 2017

Počet souborů: 14

Semináře pro studenty středních škol v České republice a na Slovensku připravuje EUTIS, o.p.s. a Centrum pre európsku politiku. Jejich účastníky jsou mladí lidé, nejčastěji středoškoláci, se zájmem po politiku a veřejné dění. Semináře jsou regionální...

číst dál

Co se stane na evropské úrovni, to by na ní nemělo zůstat

Počet souborů: 1

Publikace je výstupem ze semináře, který se konal v listopadu 2016 v Lille a jeho tématem byla implementace a vliv strukturovaného dialogu s mládeží na národní úrovni. Semináře se zúčastnili zástupci většiny zemí EU včetně ČR....

číst dál

Newslettery strukturovaného dialogu

Počet souborů: 11

Newslettery s novinkami ze světa strukturovaného dialogu s mládeží od roku 2016 naleznete níže (pouze text). Chcete se přihlásit k odběru novinek (přibližně 6x do roka)? Napište tajemnici pracovní skupiny na lenka.jurenova@crdm.cz (stačí e-mail s pře...

číst dál

Národní zpráva z konzultací V. cyklu SD EU

Počet souborů: 2

Dokument shrnuje výstupy z konzultací (workshopů, diskuzí, online a offline dotazníků, esejistické soutěže a Evropské diskusní platformy) s mladými lidmi včetně doporučení z těchto výstupů vyplývajících....

číst dál

Začněme třeba takhle... (metodická příručka)

Počet souborů: 1

Interaktivní hry s tématy lidských práv a multikulturní společnosti publikovala už v roce 2007 Česká rada dětí a mládeže. Jsou nadčasové a mimo jiné se dotýkají jednoho z aktuálních témat Strukturovaného dialogu s mládeží EU. Svým obsahem je manuál s...

číst dál

Evropský týden mládeže 2015

Počet souborů: 1

Tématem Evropského týdne mládeže (European Youth Week - EYW) 2015 byla pomoc a podpora mladým lidem k aktivitě v občanské společnosti a na trhu práce. V přiloženém souboru jsou výstupy z diskuzí, které se v rámci EYW konaly od 27. dubna do 10. května...

číst dál

Participační metody a jejich implementace (anglická verze)

Počet souborů: 1

V příručce naleznete popis práce s následujícími metodami: Participation café, Junulara, Negomot, Open space, Human library. Seznam metodik vytvořilo ICM Jindřichův Hradec (www.icmjh.cz) v rámci projektu strategického partnerství Erasmus+ se svými...

číst dál

Participační metody a jejich implementace (česká verze)

Počet souborů: 1

V příručce naleznete popis práce s následujícími metodami: Participation café, Junulara, Negomot, Open space, Human library. Seznam metodik vytvořilo ICM Jindřichův Hradec (www.icmjh.cz) v rámci projektu strategického partnerství Erasmus+ se svými...

číst dál

Národní zpráva ze IV. cyklu

Počet souborů: 1

V prosinci 2015 jsme předali ministryni školství Kateřině Valachové Národní zprávu Strukturovaného dialogu s mládeží a organizacemi mládeže za IV. cyklus (1.7.2014–31.12.2015). Tématem tohoto cyklu bylo posilování postavení mladých lidí skrze politic...

číst dál