ROVNOST VŠECH POHLAVÍ

Zajistit rovnost všech pohlaví a přístupů zohledňujících pohlaví ve všech oblastech života mladých lidí.

Diskriminace pohlaví stále zasahuje velké množství mladých lidí, hlavně mladých žen. Stejné příležitosti a přístup k právům musí být zajištěny mladým lidem jakéhokoli pohlaví, včetně osob nebinární nebo LGBTQI+ genderové identity.

  • Řešit diskriminaci a zajistit stejná práva pro všechna pohlaví v kulturní, politické a socioekonomické sféře života.
  • Dosáhnout všeobecného povědomí o nerovnosti mezi pohlavími a diskriminaci, reflektovaného především v médiích.
  • Ukončit násilí podmíněné pohlavím zaměřením se na všechny jeho podoby a efektivním řešením.
  • Odstranit stereotypní genderové role a uvědomit si různé genderové identity ve vzdělávacích systémech, rodinném životě, v práci a dalších oblastech života.
  • Ukončit strukturální diskriminací pohlaví na pracovním trhu a zajistit stejná práva, stejný přístup a rovné příležitosti. 
  • Zajistit stejný plat za stejnou práci a rovnoměrný sdílení zodpovědnosti pečovatelské péče.
  • Zaručit rovný přístup k formálnímu i neformálnímu vzdělávání a zajistit, aby koncepce vzdělávacích systémů dodržovala přístup zohledňující rovnost pohlaví.

Buďme v kontaktu