INKLUZIVNÍ SPOLEČNOST

Umožnit a zajistit začlenění všech mladých lidí do společnosti.

Třetině mladých lidí v Evropě hrozí chudoba a sociální vyloučení. Mnoho mladých nemá přístup k sociálním právům. Mnoho stále čelí různým druhům diskriminace, předsudkům a trestným činům z nenávisti. Nový fenomén migrace s sebou přinesl výzvy pro společnost a začleňování. Proto je klíčové pracovat na dodržování práv všech mladých lidí v Evropě, včetně těch na okraji společnosti nebo z ní vyloučených.

  • Poskytnout právní ochranu a prosazovat mezinárodní právní prostředky boje proti všem typům diskriminace a nenávistným projevům. Uznat, že jsou mladí lidé vystaveni různým formám diskriminace. 
  • Posílit dosah informací na mládež na okraji společnosti, a tím zajistit, že jsou obeznámeni s místy, příležitostmi a zkušenostmi, které jim jsou dostupné.
  • Zajistit, aby měli všichni mladí lidé na okraji společnosti přístup k formálnímu i neformálnímu vzdělávání, zahrnout všechny rozměry začleňování.
  • Posílit kapacity vyučujících pro práci s mládeží na okraji společnosti. * Poskytnout více prostoru, příležitostí a programů pro rozvíjení dialogu a sociální koheze a bojovat proti diskriminaci a segregaci. 
  • Posílit sociální podporu prosazováním práva na životní minimum, spravedlivé pracovní podmínky a univerzální přístup ke kvalitní zdravotní péči. Zajistit zvláštní právní kroky mládež na okraji společnosti.
  • Zajistit, aby se mladí lidé na okraji společnosti podíleli na všech rozhodovacích procesech a byli klíčovými hráči především v procesech, které se týkají jejich vlastních práv, kvality životních podmínek a zájmů.

Buďme v kontaktu