SPOJENÍ EU S MLÁDEŽÍ

Podpořit pocit mládeže, že patří k Evropskému projektu, a vytvořit most mezi EU a mladými lidmi, aby byla znovu získána jejich důvěra a aby se zvýšila jejich participace.

Stále více mladých lidí nedůvěřuje EU, jen obtížně chápe její principy, hodnoty a fungování. Jako jeden z důvodů rostoucího euroskepticismu mezi mladými lidmi byly identifikovány nedostatky v demokratických procesech EU.

  • Zaručit smysluplné zapojení mládeže a dialog ve všech fázích rozhodovacích procesů EU zlepšením již existujících účastnických mechanismů a vytvářením mechanismů nových.
  • Zajistit jednotný přístup ke kvalitním, nezaujatým a mládeži přizpůsobeným informacím o tom, jak EU funguje, jak se do ní zapojit a jaké příležitosti nabízí.
  • Zavést a zlepšit vzdělávání o Evropě a EU ve formálním i neformálním prostředí.
  • Zaručit spravedlivé zastoupení všech členských států EU v politických a administrativních orgánech EU v souladu s principem rovného občanství.
  • Zvýšit rozpočet a dopad programů EU pro mladé.
  • Budovat důvěru mladých lidí v projekt EU zaměřením se na nedokonalosti v demokratických procesech EU a nedostatek transparentnosti a viditelnosti.
  • Systematicky hodnotit srozumitelnost, dopad a vliv politik EU na mládež.

Buďme v kontaktu