V této sekci můžete sdílet své příklady dobré praxe a zároveň se inspirovat projekty a aktivitami ostatních.

Zároveň zde můžete nahrávat a sdílet výstupy z Vašich diskuzí a stejně tak hledat a využívat výstupy ostatních.

Příklady dobré praxe

Kuchařka pro spolky

Kuchařka pro spolky je unikátní manuál připravený Unií studentů VŠE. Jejím cílem je usnadnit fungování studentských spolků na VŠE, inspirovat se však mohou i jiné spolky.

Číst dál

Veřejné fórum Zdravého města a Mladé fórum

Veřejné fórum Zdravého města je setkáním, během kterého občané definují největší problémy v dané obci a hlasováním určují 10P - desatero priorit. Součástí je stůl mladých. Mladé fórum je další platforma setkávání ve Zdravých městech. Během těchto Fór diskutují o rozvoji obcí žáci a studenti.

Číst dál

Kreativní demokratická škola: pěstuj prostor

Kreativní demokratická škola: pěstuj Prostor zapojovala žáky do dění v Plzni od roku 2013 do 2015. Program rozvíjel občanské kompetence žáků a pomáhal jim vytvářet si vztah k veřejnému prostoru. Žáci si skrze program osvojovali aktivní roli ve společnosti a zodpovědný přístup ke svému okolí - komunikovali s úřady, konzultovali s odborníky, zjišťovali názory veřejnosti a představovali své záměry. Jejich úkolem bylo navrhnout pozitivní změnu ve veřejném prostoru, která přinese prospěch občanům města Plzně.

Číst dál

Bezpečné cesty do školy

Program Bezpečné cesty do školy vede organizace Pražské matky od roku 2008 ve spolupráci a s podporou hlavního města Prahy. Zapojit se do něj může jakákoli škola či školské zařízení na území Prahy. Školní projekty BCŠ již byly realizovány na více než 30 pražských školách (děti kreslí do map trasy, kudy chodí do školy) a v jejich rámci vzniklo více než 70 opatření k usnadnění pěších či cyklistických cest (nejen) dětí do školy (ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a městskou částí).

Číst dál

Strukturovaný dialog JUNULARA

Projekt, ve kterém mladí lidé z Jindřichova Hradce, kteří se chtějí podílet na veřejném dění, dostávají prostor seznámit se se zastupiteli organizací mládeže, veřejnými činiteli a politickými činiteli, s cílem vyjádřit se a apoliticky fungovat na demokratických principech. Projekt je určen pro žáky základních a středních škol v Jindřichově Hradci. Dílčím cílem je založení a smysluplné fungování Parlamentu dětí a mládeže v Jindřichově Hradci. TERMÍN KONÁNÍ PROJEKTU: 1. 9. 2014 - 30. 8. 2015

Číst dál

Projekt "Kecejme do toho"

Projekt Kecejme do toho nabízí mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se jich týkají a to na celostátní i evropské úrovni. Zároveň poskytuje také prostor přinášet témata nová, podle zájmu mladých. Řekněte nám, co vás pálí! Můžete hlasovat a diskutovat o tématech i konkrétních návrzích, které budeme společně poté dále diskutovat s úředníky, politiky a dalšími. Nebo si chcete diskuzi s nimi zkusit také a pokusit se je přesvědčit osobně? Neváhejte a staňte se dobrovolníkem projektu.

Číst dál

Buďme v kontaktu