Kuchařka pro spolky

Organizátor: 
Unie studentů VŠE
Kuchařka pro spolky je unikátní manuál připravený Unií studentů VŠE. Jejím cílem je usnadnit fungování studentských spolků na VŠE, inspirovat se však mohou i jiné spolky.
Podrobný popis projektu/aktivity: 

V Kuchařce pro spolky najdete:

* Obecné informace o VŠE
* Národní věci pro studentské organizace
* Založení spolku na VŠE
* Sídlo spolku na VŠE
* Jak uspořádat akci na VŠE
* Financování a získání prostředků pro spolek
* Kanceláře a místnosti pro studentské organizace
* Propagace na VŠE
* Jindřichův Hradec a jeho možnosti pro spolky
* Sdílení know-how mezi spolky

Další příklady dobré praxe

Bezpečné cesty do školy

Program Bezpečné cesty do školy vede organizace Pražské matky od roku 2008 ve spolupráci a s podporou hlavního města Prahy. Zapojit se do něj může jakákoli škola či školské zařízení na území Prahy. Šk...

číst dál

Veřejné fórum Zdravého města a Mladé fórum

Veřejné fórum Zdravého města je setkáním, během kterého občané definují největší problémy v dané obci a hlasováním určují 10P - desatero priorit. Součástí je stůl mladých. Mladé fórum je další platfor...

číst dál

Kreativní demokratická škola: pěstuj prostor

Kreativní demokratická škola: pěstuj Prostor zapojovala žáky do dění v Plzni od roku 2013 do 2015. Program rozvíjel občanské kompetence žáků a pomáhal jim vytvářet si vztah k veřejnému prostoru. Žáci ...

číst dál