UDRŽITELNÁ ZELENÁ EVROPA

Vytvářet společnost, ve které jsou všichni mladí lidé zapojeni do ochrany životního prostředí, vzděláni v této oblasti a schopni životní prostředí ovlivňovat ve svém každodenním životě.

V dnešní době konzumujeme v takové míře, že to naše životní prostředí není schopné zvládnout. Společnost potřebuje přijmout opatření proti klimatickým změnám a rostoucím hrozbám pro životní prostředí. Není ale schopna vyřešit problém, jehož existenci není ochotna uznat. Proto musí všichni včetně mladých lidí nést zodpovědnost za své činy a uvědomit si dopad na životy budoucích generací. Udržitelnost není jen možnost, je to povinnost.

  • Zajistit, aby všichni včetně mladých lidí věděli o vlivu svých činů na životní prostředí.
  • Posílit postavení celé společnosti, a hlavně mladých lidí, aby se chovali jako představitelé změny životního prostředí a udržitelného rozvoje.
  • Vzít v potaz dopad každého politického a životního rozhodnutí na životní prostředí a zajistit, aby byli mladí lidé zapojeni v utváření politiky udržitelného rozvoje na všech úrovních.
  • Navýšit mezinárodní spolupráci a eliminovat tak produkci a spotřebu škodlivou pro životní prostředí.
  • Podpořit a posílit příležitosti pro dobrovolnickou práci v oblasti životního prostředí.
  • Zajistit, aby měli všichni, a především mladí lidé, přístup k ekologické infrastruktuře pro udržitelnější životní styl.
  • Rozšířit výzkum a inovaci ekologických řešení a technologií.

Buďme v kontaktu