10. Udržitelná zelená Evropa

UDRŽITELNÁ ZELENÁ EVROPA

Dosáhnout stavu společnosti, v níž jsou všichni mladí lidé aktivní a vzdělaní v oblasti životního prostředí a schopni docílit v každodenním životě pozitivních změn.

Náš současný konzumní styl života ohrožuje životní prostředí. Společnost se musí postavit změně klimatu a narůstajícím hrozbám pro životní prostředí. Avšak naše společnost nemůže vyřešit problém, který si není ochotna přiznat. Proto musí každý občan včetně mladých lidí začít přebírat odpovědnost za své kroky a za dopad na život budoucích generací. Začít žít udržitelně není volba, ale povinnost.

— Zajistit, aby si byli všichni včetně mladých lidí vědomi dopadu svého jednání na životní prostředí.

— Posílit celou společnost a mladé lidi zvláště, aby jednali jako nositelé změny v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje.

— Zohledňovat environmentální dopady všech politických a životních rozhodnutí a zároveň zajistit, aby byli mladí lidé zapojeni do vytváření politik v oblasti udržitelného rozvoje na všech úrovních.

— Posílit mezinárodní spolupráci s cílem odstranit výrobu a spotřebu, jež jsou z hlediska životního prostředí škodlivé.

— Podpořit a posílit příležitosti mladých lidí dobrovolně se zapojovat do odvětví životního prostředí.

— Zajistit, aby měli všichni, a zejména mladí lidé přístup k infrastrukturám šetrným k životnímu prostředí a mohli tak vést udržitelnější způsob života.

— Rozšiřovat oblast výzkumu a inovací v oblasti ekologických řešení a technologií.