ROZVOJ POTENCIÁLU MLÁDEŽE Z VENKOVSKÝCH OBLASTÍ

Vytvořit ve venkovských oblastech podmínky, které umožní mladým lidem naplnit jejich potenciál.

I přes závazek celé EU k rozvoji venkovských oblastí a s ohledem na fakt, že do roku 2015 žila téměř třetina populace EU ve venkovských oblastech, existují rozdíly mezi životem v městských a venkovských oblastech. Proto je důležité zajistit rovnost mezi mladými lidmi v městském a venkovském prostředí. 

  • Vytvořit vhodnou infrastrukturu ve venkovských oblastech pro zajištění rovného poskytování veřejných služeb, datového připojení a možnosti bydlení.
  • Zajistit, aby byla ve venkovských oblastech vytvořena udržitelná pracovní místa vysoké kvality přístupná mladým lidem.
  • Zajistit decentralizaci různých aktivit týkajících se mladých lidí, díky kterým bude podpořena jejich inkluze a které budou přínosné pro místní komunity.
  • Zajistit, aby se mladí lidé ve venkovských oblastech aktivně podíleli na rozhodovacích procesech.
  • Zajistit rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání pro mladé lidi ve venkovských oblastech.
  • Vytvářet pozitivní obraz venkovských oblastí.
  • Zajistit ochranu venkovských tradic.

Buďme v kontaktu