Cykly

10. cyklus s mottem: “WE NEED YOUTH”

10. cyklus Dialogu EU s mládeží pod předsednickým triem Španělsko - Belgie - Maďarsko. Mottem 10. cyklu je “WE NEED YOUTH” a jeho téma vychází z cíle mládeže 3. Inkluzivní společnost. Téma cyklu vy...

číst dál

9. cyklus

Společně za udržitelnou a zelenou Evropu 9. cyklus se koná pod Triem předsednictví Francie – Česká republika – Švédsko, které začalo 1. ledna 2022 a potrvá 18 měsíců. Tematická priorita, kterou Tri...

číst dál

8. cyklus

Evropa pro MLÁDEŽ – MLÁDEŽ pro Evropu: Prostor pro demokracii a participaci 8. cyklus se konal pod Triem předsednictví Německo – Portugalsko – Slovinsko. Předsednické TRIO zvolila tematickou priori...

číst dál

7. cyklus

Vytváření příležitostí pro mládež 7. cyklus se koná pod Triem předsednictví Rumunsko – Finsko – Chorvatsko, které začalo 1. ledna 2019 a trvalo 18 měsíců do června 2020. Tematickou prioritou zvo...

číst dál

6. cyklus

Mládež v Evropě: A co dál? 6. cyklus strukturovaného dialogu EU měl jako zastřešující téma „Mládež v Evropě: A co dál?“, které se týkalo estonského, bulharského a rakouského předsednictví. Cílem to...

číst dál

5. cyklus

Umožnit všem mladým lidem zapojit se do rozmanité, propojené a inkluzivní Evropy, připravené na život, připravené na společnost 5. cyklus strukturovaného dialogu probíhal pod mottem: „Umožnit všem ...

číst dál

4. cyklus

Autonomie mládeže Čtvrtý cyklus Strukturovaného dialogu byl zaměřen na „autonomii mládeže“ se zvláštním důrazem na jejich přístup k právům a politickou participaci. Třemi předsednictvími, které se ...

číst dál

3. cyklus

Sociální začleňování Třetí cyklus strukturovaného dialogu byl zaměřen na „Sociální začleňování mladých lidí v celé Evropě“, účastnilo se ho irské, litevské a řecké předsednictví. Jejich doporučení ...

číst dál

2. cyklus

Účast mládeže na demokratickém životě v Evropě Druhý cyklus strukturovaného dialogu se zaměřil na zastřešující tematickou prioritu „Účast mládeže na demokratickém životě v Evropě“, přičemž každá z ...

číst dál

1. cyklus

Zaměstnanost mládeže První cyklus strukturovaného dialogu se zaměřil na zastřešující téma „Zaměstnanost mládeže“, přičemž každá fáze vycházela z výsledků předchozího předsednictví. Tři předsednictv...

číst dál