7. cyklus

Datum cyklu: 
1.1. 2019 - 30.6. 2020

Vytváření příležitostí pro mládež

7. cyklus se koná pod Triem předsednictví Rumunsko – Finsko – Chorvatsko, které začalo 1. ledna 2019 a trvalo 18 měsíců do června 2020.

Tematickou prioritou zvolenou předsednictvím tria bylo „Vytváření příležitostí pro mládež“ se zaměřením na:

  • Kvalitní zaměstnání pro všechny
  • Kvalitní práce s mládeží pro všechny
  • Příležitosti pro venkovskou mládež

Tematická priorita tedy přímo souvisí se třemi cíli EU pro mládež: Kvalitní zaměstnání pro všechny, Kvalitní učení a Rozvoj venkovské mládeže.

Tento cyklus staví na úspěších předchozího cyklu, zejména na přijetí strategie a souvisejících cílů pro mládež – které poskytují vizi a cíle do roku 2027, a jeho cílem je poskytnout další pohled na to, jak je realizovat prostřednictvím politických opatření, programů a akce na evropské, národní a místní úrovni.

Výsledky: Během posledního cyklu tvořilo 50 000 účastníků různorodý a inkluzivní vzorek, z nichž 12,5 % se označilo za LGBTQ, 9,5 % jako etnické menšiny a 4,7 % jako postižené. Dialog zahrnoval různé metody a nástroje, včetně on-line průzkumu, ale také diskusní skupiny s cílem oslovit vyloučené skupiny a umožnit identifikovat různé potřeby mládeže související s tematickými prioritami tohoto cyklu.

Závěrečná společná doporučení z tohoto 18měsíčního cyklu byla zohledněna v usnesení Rady přijatém Radou Evropské unie o výsledcích 7. cyklu Dialogu EU mládeže.

Přílohy: 
PřílohaVelikost
PDF zaverecna_zprava_sd_7._cyklus.pdf17.44 MB