ORGANIZACE MLÁDEŽE A EVROPSKÉ PROGRAMY PRO MLÁDEŽ

Zajistit všem mladým lidem rovný přístup k organizacím mládeže a evropským programům pro mládež, a tvořit tak společnost založenou na evropských hodnotách a identitě.

Organizace mládeže a evropské programy pro mládež zapojují miliony mladých lidí a podporují jejich aktivní občanství a vytvářejí jejich životní dovednosti. Mají však stále nedostatek financí a chybí jim rozlišení a přístupnost.

  • Zajistit viditelnost a poskytnout kvalitní informace o organizacích mládeže a evropských programech pro mládež všem mladým lidem.
  • Zajistit organizacím mládeže dostatečné zdroje z programů EU na rozvoj jejich projektů a přístup k systémové podpoře pro usnadnění plnění jejich poslání a na podporu jejich práce.
  • Zajistit, aby byly organizace mládeže a evropské programy pro mládež lépe propojeny se vzdělávacími systémy a uznat je jako hráče podporující životní dovednosti a aktivní občanství.
  • Zvýšit dostupnost evropských programů pro mládež, vytvořit administrativní procesy vstřícné k mladým lidem a poskytnout podporu a kvalitní informace všem účastníkům a uchazečům.
  • Oslovit a podpořit mladé lidi ze skupin na okraji společnosti, aby byli aktivní v organizacích mládeže, skupinách a programech pro mládež EU.
  • Zvýšit zdroje a rozšířit rozsah grantů a různorodost iniciativ dostupných pro organizace mládeže a skupiny mládeže.
  • Zajistit participaci mládeže na řídících procesech evropských programů pro mládež.

Buďme v kontaktu