K čemu přesně
dialog slouží?

Strukturovaný dialog podporuje mladé lidi a veřejné činitele, aby společně diskutovali a aby výstupy z těchto diskuzí byly zohledňovány v politickém procesu.

Strukturovaný dialog má být apolitický a z pohledu politických ideologií vyvážený. I když se do dialogu zapojují politici, účelem je, aby reflektovali zájmy a potřeby mladých lidí, nikoliv, aby mladé ideologicky ovlivňovali. Strukturovaný dialog je však i prostředek politického a občanského vzdělávání mladých lidí, ať již z pohledu neformálního či informálního učení. Mladí tak mají mít možnost poznávat reálné politické procesy a zapojovat se do nich. Z tohoto pohledu se jedná o nástroj kvalitní participace (zapojování) mládeže do veřejného a politického dění a možnost občanského a politického vzdělávání mladých.

Číst více