DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A POHODA

Dosáhnout lepší duševní pohody a ukončit stigmatizaci problémů týkajících se duševního zdraví, a podpořit tak sociální začleňování všech mladých lidí.

Značný a stále rostoucí počet mladých lidí napříč Evropou vyjadřuje znepokojení nad rozšířením problémů spojených s duševním zdravím, jako je např. stres, úzkost, deprese a další duševní onemocnění mezi jejich vrstevníky. Mladí lidé pociťují obrovský společenský tlak, kterému dnes čelí, a vyslovují potřebu lepší péče o duševního zdraví mládeže.

  • Podporovat rozvoj vlastního uvědomění a méně kompetitivního přístupu díky většímu uznání dovedností a silných stránek jednotlivců. 
  • Hájit právo na práci a studium lidí s duševními zdravotními problémy během a po onemocnění, aby byli schopni naplnit své ambice.
  • Vyvinout inkluzivní přístup k poskytování péče o duševní zdraví pro všechny napříč institucemi, hlavně pro skupiny na okraji společnosti.
  • Poskytnout kvalitní výcvik první pomoci o otázkách péče o duševní zdraví pro všechny profesionální pracovníky s mládeží, rodiny a přátele.
  • Poskytnout inkluzivní, respektující a finančně podporovanou léčbu poskytováním kvalitní péče o duševní zdraví ve všech zdravotnických institucích.
  • Zaměřit se na preventivní opatření, která by zajistila, aby byli mladí lidé vybaveni znalostmi a dovednostmi potřebnými pro lepší duševní pohodu.
  • Bojovat proti stigmatizování problémů duševního zdraví vytvořením programů, které by zvýšily povědomí v této oblasti.

Buďme v kontaktu