Seznam partnerů a spolupracujících projektů.

Děkujeme partnerům za spolupráci

Zjistěte další informace o těch, kteří se zapojují do strukturovaného dialogu s mládeží.

Partneři spolupracují s pracovní skupinou během evropských konzultací a sami organizují národní a lokální debaty s mládeží a politiky. Pokud máte zájem být partnery Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží, kontaktujte nás.

Mladí diplomaté, Strukturovaný dialog s mládeží
Seppia, Strukturovaný dialog s mládeží Kecejme do toho, strukturovaný dialog s mládeží Česká středoškolská unie, Strukturovaný dialog s mládeží NSZM, strukturovaný dialog s mládeží
Mladí občané MOB, Strukturovaný dialog s mládeží Adam.cz, Strukturovaný dialog s mládeží ICM JH JUNULARA Strukturovaný dialog s mládeží EUTIS, o.p.s.


Archa, Strukturovaný dialog s mládeží

Archa

Tištěný zpravodaj o výchově a vzdělávání mládeže určený především vedoucím jednotlivých členských sdružení vydává Česká rada dětí a mládeže. Čtenářům každé dva měsíce nabízí zajímavé články o akcích, tipy na kurzy a podobně. Aktuální číslo je ke stažení zde.

Adam.cz, Strukturovaný dialog s mládeží

ADAM.CZ

ADAM.CZ je denně aktualizovaný zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže, který píše především o dění v neziskovém sektoru a spolcích pracující s dětmi a mládeží v ČR. ADAM.cz přináší informace a zprávy z oblasti práce s dětmi a mládeží, dobrovolnictví, smysluplného využití volného času dětí a mládeže, podpory mobility mládeže, neformálního vzdělávání, školení dobrovolných pracovníků a vedoucích, související legislativy, zdraví; publikuje pozvánky na akce, informuje o charitativních aktivitách, zveřejňuje zpravodajská, informační, vzdělávací a názorová videa. To vše i s ohledem na zahraniční přesah a evropský kontext. Cílovou skupinu pravidelných návštěvníků tvoří vedoucí dětských oddílů, pracovníci center volného času, učitelé a rodiče, mládež, děti i novináři zabývající se touto oblastí.

Chcete vědět co se děje? Nejlépe o tom i napsat? Kontakty a informace jak jinak než na www.adam.cz

Bachtale, Strukturovaný dialog s mládeží

Bachtale

Občansko romské sdružení Bachtale se již patnáctým rokem zabývá prací s mládeží a romskou komunitou v Mimoni a Ploužnici. Více informací naleznete na facebookové stránce .

Česká středoškolská unie, Strukturovaný dialog s mládeží

Česká středoškolská unie

Česká středoškolská unie, z. s., je nezávislým spolkem hájícím a prosazujícím zájmy a práva středoškoláků na celostátní úrovni. Sdružujeme žáky a studentské parlamenty ze středních škol, navzájem je propojujeme a vystupujeme jejich jménem při kontaktu s oficiálními institucemi a strukturami, které ovlivňují vzdělávací soustavu. Nadto pořádáme vlastní projekty a zasazujeme se o podporu participace, občanského vzdělávání nebo jazykové vybavenosti. Hlavní náplní České středoškolské unie je komentovat vlastní vzdělávání středoškoláků a české školství a usilovat o větší angažovanost mladých lidí.

Eurodesk, Strukturovaný dialog s mládeží

Eurodesk

Eurodesk je evropská informační síť, která působí ve 34 evropských zemích. Umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k evropským informacím. Na svých webových stránkách a Evropském portálu pro mládež zveřejňuje informace týkající se evropských programů pro mladé lidi a pracovníky s mládeží, aktivit v zahraničí - studium, práce, cestování, ubytování nebo dobrovolnictví.

EUTIS o.p.s.

EUTIS, o.p.s.

EUTIS, o.p.s. je nevládní nezisková organizace založená v roce 2005. Našim cílem je dosáhnout lepšího a efektivnějšího zprostředkovávání informací o Evropské unii široké veřejnosti, studentům a specifickým skupinám, prostřednictvím pořádání besed, seminářů a konferencí na evropskou tématiku a organizováním odborných vzdělávacích cest do Bruselu a Štrasburku. EUTIS, o.p.s. také pravidelně organizuje modelové zasedání institucí EU pro studenty středních škol z celé republiky. Od roku 2014 jsme členem sítě EUNET sdružující 67 nevládních organizací z 20 evropských zemí, které se věnují vzdělávání a informování o evropských záležitostech mladých i dospělých. Díky tomu stále častěji organizujeme i mezinárodní projekty.

Web: http://www.eutis.cz/

Nejaktuálnější informace naleznete na našem FB: https://www.facebook.com/eutiscz

EYCA, Strukturovaný dialog s mládeží

EYCA - Evropská karta mládeže

S Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je snadné užívat si svět. EYCA karty jsou mezinárodní identifikační a slevový průkaz pro mladé lidi od 5–30 let, a to jak pro studenty, tak nestudenty. Držitelů karet EYCA je v ČR nyní již více než 20 000 a mohou využívat přes 1 000 slev a výhod. V Evropě je Evropská karta mládeže nejrozšířenější slevovou kartou pro mladé – má více než 5 milionů držitelů, kteří mohou čerpat 60 000 slev ve 39 evropských zemích. Kartu její držitelé využívají pro aktivity v různých oblastech života, jako je cestování, kultura, doprava, ubytování, stravování, nakupování, sport, služby či vzdělávání. Karty EYCA se také dají využít jako studentský průkaz na školách (a to jak na vysokých a středních, tak i na základních) a také jako členská karta v neziskových organizacích.

Spolupráce EYCA a NPS SD se koná prostřednictvím podpory konzultací, spoluorganizací akcí a podobně. Více o kartě EYCA se dozvíte na adrese www.eyca.cz.

Gratias Tibi, Strukturovaný dialog s mládeží

Gratias Tibi

Gratias Tibi je soutěž Člověka v tísni pro mladé lidi do 30 let, kteří dělají něco prospěšného pro své okolí. Aktéři projektů, kteří projdou nominací a výběrem, získávají m.j. možnost účastnit se workshopů, které jim pomohou posunout jejich aktivitu ještě o kousek dál.

Web: http://www.gratiastibi.cz/

Hledá se LEADr., Strukturovaný dialog s mládeží

Hledá se LEADr.

Hledá se LEADr. je vzdělávací soutěž Člověka v tísni pro lidi ve věku 17–25 let, kteří se chtějí aktivně zapojit do dění ve svém okolí. Motivuje mladé lidi k zájmu o komunální politiku a občanský aktivismus. Třetí ročník soutěže byl zahájen, přihlášky můžete posílat do 19. listopadu.

Web: http://hleda.se

ICM JH JUNULARA Strukturovaný dialog s mládeží

ICM Jindřichův Hradec

ICM - Informační centrum pro mládež v Jindřichově Hradci  poskytuje komplexní informace z různých oblastí života mladých lidí nejen z Jindřichova Hradce a okolí. Informace odpovídají zásadám Evropské charty informací pro mládež. I když jsou cílovou skupinou ICM Jindřichův Hradec především mladí lidé, ICM garantuje stejné možnosti přístupu k informacím všem mladým bez rozdílu.

Projekt Erasmus+ strukturovaný dialog JUNULARA byl zaměřený na dialog žáků ze základních a středních škol v Jindřichově Hradci a okolí s osobami s rozhodovací pravomocí na lokální, regionální, národní a evropské úrovni s cílem vyjádřit se a apoliticky diskutovat na demokratických principech.

Výstupy projektu najdete v našich dokumentech a ICM JH pro Vás připravilo i metodiku organizace setkání.

Všechny zajímavosti nejen z Jindřichova Hradce zveřejňuje ICM na svém webu www.icmjh.cz Pro některé bude zajisté zajímavá i stránka Městského parlamentu dětí a mládeže.

INEX-SDA, Strukturovaný dialog s mládeží

INEX-SDA

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit je nevládní nezisková organizace, která se od roku 1991 zabývá mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním. Posláním organizace je prostřednictvím dobrovolnických projektů, vzdělávacích programů a kampaní podporovat rozvoj tolerantní otevřené společnosti a aktivního odpovědného přístupu k okolnímu světu nejen v České republice, ale i na celém světě. Kromě jiného podporujeme iniciativu mladých lidí - jejich aktivity i dlouhodobé projekty, zapojování do strukturovaného dialogu nevyjímaje.

Kecejme do toho, strukturovaný dialog s mládeží

Kecejme do toho

Projekt vytváří možnost pro mladé lidi, jak jednoduše vyjádřit svůj názor na věci, které se jich přímo týkají. Dává tak mladým lidem příležitost ovlivnit to, s čím nejsou spokojeni na celostátní, ale také na evropské úrovni. Projekt Kecejme do toho přímo podporuje participaci mladých lidí. Jde tedy o spoluúčast dětí a mládeže na věcech veřejných. Projekt si klade za cíl informovat mladé lidi o aktuálním dění a diskutovat jejich názory a postoje. Nabízí mladým šanci prosadit navržené změny do reálného života.

webové stránky projektu: www.kecejmedotoho.cz

fotky a pozvánky šíří také skrze facebook: Kecejme do toho

Mladí občané MOB, Strukturovaný dialog s mládeží

Mladí občané (MOB) Mladí občané (MOB) jsou spolkem, který byl založen mladými lidmi rozličných zájmů ale společného cíle - zlepšovat náš veřejný prostor. Zde dostane mladý člověk příležitost rozvíjet svůj potenciál a svoji osobnost. U nás zjistí, co jej ve veřejném prostoru zajímá – jestli je to vzdělávání mladých lidí, práce v místní komunitě, vysoká politika, organizování projektů, zahraniční záležitosti, evropská témata, boj proti korupci, práce s veřejným prostorem, činnost osvěty nebo boj proti extrémismu a netoleranci. Ve všech těchto oblastech a nejen v nich se naši členové realizují a navzájem podporují. MOB organizuje akce a vzdělávací projekty taktéž v rámci Akademie mladých občanů Jinak více o orgaizaci se dozvíte z jejich webu www.mladiobcane.cz

Národní kontaktní centrum – gender a věda, Strukturovaný dialog s mládeží

Národní kontaktní centrum – gender a věda, Sociologický ústav AV ČR

Národní kontaktní centrum – gender a věda přispívá k budování genderové rovnosti v oblasti vědy a výzkumu. Rozvíjíme diskuse a prosazujeme opatření k odstranění diskriminace a genderové nerovnosti ve vědě. Od roku 2009 organizujeme Mentoringový program pro středoškolačky se zájmem o technické vědy. Naším cílem je studentky v jejich zájmu podpořit a spolu s mentorkami jim ukázat, že i ženy mohou být v technických oborech úspěšné. Mentorky tak fungují jako vzory, se kterými se mohou středoškolačky ztotožnit. Sdílí se středoškolačkami své zkušenosti ze studia oborů, ve kterých mezi studujícími i vyučujícími stále převažují muži a odbourávají tak případné obavy středoškolaček ze vstupu do takového prostředí. Více informací na http://www.genderaveda.cz/mentoring/pro-stredoskolacky/

NSZM, strukturovaný dialog s mládeží

Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR)

Národní síť Zdravých měst ČR je asociací aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. V souhrnu lze říci, že Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet město (obec, region) jako kvalitní, zdravé, příjemné a udržitelné místo pro život, na základě dohody s místními obyvateli.

Hlavní webové stránky se všemi informacemi naleznete na adrese www.nszm.cz Zajímavosti konkrétně o mladých ve městech zase nabízí specializovaný web Město mladým

Rozhoduj o Evropě, Strukturovaný dialog s mládeží

Rozhoduj o Evropě

Česko-slovenský projekt Rozhoduj o Evropě je společným dílem EUTIS, o.p.s. a Centra pre európsku politiku, NPS SD je jedním z partnerů. Projekt sestává z různých (na sebe navazujících aktivit), které kombinují dialog s osobami s rozhodovací pravomocí s neformálním vzděláváním o Evropské unii. Aktuální ročník začal víkendovým seminářem v Brně v listopadu 2016, pokračuje 13 jednodenními workshopy v regionech ČR a SR od ledna do června 2017 a uzavírat jej bude opět víkendový seminář na podzim 2017.

Web: http://rozhodujoevrope.cz/ Facebook: https://www.facebook.com/rozhodujoevrope/

Seppia, Strukturovaný dialog s mládeží

Seppia o.s.

Úspěšní žadatelé o projekt financovaný Erasmus+: „ROZHÝBEJME SEBE I SVĚT KOLEM NÁS – POLITIKA JAKO HRA“ který je zaměřen na strukturovaný dialog. Je o diskuzi mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí se záměrem získat výstupy využitelné pro tvorbu politiky mládeže a je určen pro mládež věku 13 – 16 let. Projekt stojí za prozkoumání. Výstupy najdete i v našich Dokumentech a ve článcích se dozvíte o průběhu zážitkových akcí. Projekt má také skvělou foto a video dokumentaci.

Organizátoři projektu pro Vás připravili i metodiku setkání a výstupy projektu naleznete v našich dokumentech.

web sdružení, kde najdete vše o projektu a mnoho dalšího: www.seppia.cz

na fotky a videa nejlépe skrz facebook: NEJ skupina strukturovaný dialog Erasmus+

Projekt 72 hodin, Strukturovaný dialog s mládeží

Projekt 72 hodin

72 hodin je třemi dny plnými dobrovolnických aktivit (letos v termínu 13. - 16. 10. 2016), které se konají po celé České republice. Kdykoliv během těchto 72 hodin a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pouštějí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. Výsledkem těchto akcí bývá (letos se bude konat projekt už popáté) mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků. Více o 72 hodinách, jak se zapojit a jak vypadaly předcházející ročníky naleznete na webu www.72hodin.cz.

Vteřina poté, z.s., Strukturovaný dialog s mládeží

Vteřina poté, z.s.

Vteřina poté je platformou pro práva dětí, které vyrostly nebo vyrůstají mimo rodinu. Sdružuje děti převážně z dětských domovů a náhradní rodinné péče. Cílem organizace je prosazovat práva ohrožených dětí a dávat jim hlas ve věcech, které se jich týkají. Více na: www.vterinapote.cz, https://www.facebook.com/VterinaPote/.

Zvol si info, Strukturovaný dialog s mládeží

Zvol si info

ZVOL SI INFO je projekt studentů Masarykovy univerzity, kteří se rozhodli postavit vlivu propagandy v Česku. Pomocí vzdělávacích přednášek a svěží online kampaně učí mladé lidi mediální gramotnosti, kritickému myšlení a schopnosti rozpoznat dezinformace. Více na www.zvolsi.info.

#Můžeš to změnit, Strukturovaný dialog s mládeží

#Můžeš to změnit

Projekt Můžeš to změnit pomáhá mladým lidem získat informace a zkušenosti, ale i kontakty potřebné k tomu, aby mohli začít měnit věci k lepšímu. Poskytuje jim prostor pro komunikaci s politiky a pracovníky obecních úřadů a metodicky a odborně je podporuje. Pokud vám tedy něco v okolí vadí, je hloupost sedět a nadávat. Ve spolupráci se školou, obcí, spolužáky a dalšími spoluobčany TO MŮŽETE ZMĚNIT.

Mladí diplomaté, Strukturovaný dialog s mládeží

Mladí diplomaté

Zapsaný spolek Mladí diplomaté vznikl z iniciativy studentů středních a vysokých škol z celé České republiky. Hlavní myšlenkou spolku Mladí diplomaté je ukázat ostatním studentům, že kromě tradičního školství existují i další způsoby vzdělávání. Tento spolek byl založen za účelem pořádání netradičních edukativních projektů zejména v oblasti diplomacie a mezinárodní politiky či za účelem rozšiřování povědomí studentské i širší veřejnosti o světovém dění. Mladí diplomaté

Buďme v kontaktu