INFORMACE A KONSTRUKTIVNÍ DIALOG

Zajistit mladým lidem lepší přístup ke spolehlivým informacím, podpořit jejich schopnost kritického hodnocení informací a zapojit je do participativního a konstruktivního dialogu.

Mladí lidé se setkávají s problémy při ověřování přesnosti a spolehlivosti informací. Je potřeba je lépe vybavit, aby se orientovali v mediálním prostředí a účastnili se konstruktivního dialogu.

  • Podněcovat mladé lidi k tomu, aby byli kritickými a zodpovědnými uživateli a tvůrci informací.
  • Zajistit, aby byli mladí lidé schopni rozpoznat opakované zavádějící zprávy a informovat o nich a ověřovat přesnost užitých zdrojů zpráv.
  • Zajistit, aby byli mladí lidé schopni rozpoznat a nahlásit nenávistné projevy a diskriminaci online i offline.
  • Zajistit, aby byli mladí lidé součástí zdvořilého, tolerantního a nenásilného dialogu online i offline.
  • Zajistit jednoduchý přístup ke srozumitelným, mládeži přizpůsobeným informacím, které by dodržovaly etický kodex a standardy kvality. 
  • Zajistit, aby byli rodiče, vychovatelé a všichni ostatní zapojení do vzdělávání a výchovy mladých lidí vybaveni mediální a digitální gramotností a aby byli spolehlivým zdrojem informací pro mladé lidi.

Buďme v kontaktu