PROSTOR A PARTICIPACE VŠECH

Posilovat samostatné zapojování mladých lidí do demokratických procesů a zajistit prostor pro aktivní mladé lidi ve všech oblastech společnosti.

Mladí lidé se dostatečně nepodílejí na rozhodovacích procesech, které je ovlivňují, přestože je jejich zapojení pro demokracii klíčové. Je nutné, aby měli ve svých komunitách fyzicky přístup k místům, která by podporovala jejich osobní, kulturní a politický vývoj.

  • Zajistit, aby mohli mladí lidé ovlivňovat všechny oblasti společnosti a všechny části rozhodovacích procesů, určením agendy počínaje a implementací konče. Zahrnovat by měla i monitoring a hodnocení mládeži přizpůsobenými a vhodnými mechanismy a strukturami. Tím by mělo být zajištěno, aby politika odpovídala potřebám mládeže.
  • Zajistit rovný přístup k rozhodovacím procesům pro všechny mladé lidi z různých prostředí.
  • Zvýšit participaci mládeže, a tak i jejich rovnocennou reprezentaci na volebních procesech, jakož i ve zvolených orgánech a dalších rozhodujících orgánech na všech úrovních společnosti.
  • Zajistit poskytování fyzického prostoru a infrastruktury nazývané „prostory pro mládež“ a definované autonomií, otevřeností a bezpečností. Přístupné mají být všem a mají poskytovat profesionální podporu pro rozvoj a zajištění příležitostí pro zapojení mládeže.
  • Zajistěte bezpečné virtuální prostory pro mládež přístupné každému mladému člověku, které poskytují přístup k informacím a službám, jakož i zajištění příležitostí pro účast mládeže.
  • Zajistit udržitelné financování, všeobecné uznání a rozvoj kvality práce s mládeží, posílení organizací mládeže a jejich role v začleňování, zapojení a neformálním vzdělávání.
  • Poskytnout relevantní, souhrnné a pro mládež přístupné informace vyvinuté mladými lidmi nebo ve spolupráci s nimi pro umožnění zapojení mládeže.

Buďme v kontaktu