KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Integrovat a zlepšit všechny formy vzdělání a připravit mladé lidi na výzvy proměňujícího se života 21. století.

Vzdělání zůstává klíčovým pro aktivní občanství, inkluzivní společnost a zaměstnatelnost. Proto je potřeba zlepšit vizi vzdělávání pro 21. století, zaměřit se více na přenositelné dovednosti, výuku zaměřenou na studenty a na neformální vzdělávání pro dosažení opravdu rovného a univerzálního přístupu ke kvalitnímu vzdělání.

  • Zajistit univerzální a rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání a celoživotnímu učení.
  • Zajistit, aby měli všichni mladí lidé přístup k adekvátně financovanému neformálnímu vzdělání na všech úrovních, které je oceňované a uznávané.
  • Podporovat otevřenost a rozvoj mezilidských a interkulturních dovedností.
  • Vytvořit a implementovat osobnější, více participativní a kooperativní metody zaměřené na studenty v každém kroku vzdělávacího procesu.
  • Zajistit, aby vzdělávání poskytlo mladým lidem dovednosti důležité pro každodenní život, jako je hospodaření s penězi nebo zdravověda, včetně sexuální výchovy.
  • Zahrnout do formálního a neformálního vzdělávání metody, které by umožnily studentům rozvinout osobní dovednosti včetně kritického a analytického myšlení, kreativity a kompetence k učení.
  • Zajistit, aby měli mladí lidé přístup k občanskému vzdělávání, díky kterému by získali důkladnou znalost politických systémů, otázek demokracie a lidských práv. Pro podporu aktivní občanské participace by se mělo také využívat zkušeností založených na komunitě.

Buďme v kontaktu