Zprávy z konzultací

Zpráva z konzultací 10. cyklu

Počet souborů: 1

Od srpna 2023 do ledna 2024 probíhaly konzultace strukturovaného dialogu, jejichž téma vycházelo z cíle mládeže #3 Inkluzivní společnost. Zpracovali jsme zprávu za Českou republiku, která shrnuje názory mladých lidí a pracovníků s mládeží na bariéry,...

číst dál

Zpráva z konzultací 8. cyklu

Počet souborů: 1

Tématem 8. cyklu Dialogu EU s mládeží byl cíl mládeže č. 8 – Prostor a participace všech. V rámci jeho realizace probíhaly v druhé polovině roku 2020 konzultace po celé Evropě, které měly za cíl sesbírat názory mladých Evropanů. V České republice se ...

číst dál

Závěrečná zpráva 7. cyklu SD

Počet souborů: 1

Národní zpráva z konzultací VII. cyklu Strukturovaného dialogu s mládeží. Tématem VII. cyklu bylo "Vytváření příležitostí pro mládež" se třemi podtématy - kvalitní práce s mládeží, kvalitní zaměstnání pro všechny a rozvoj potenciálu mládeže z venkovs...

číst dál

Výsledky 6. cyklu

Počet souborů: 1

Mládež v Evropě: A co dál? 6. cyklus strukturovaného dialogu EU měl jako zastřešující téma „Mládež v Evropě: A co dál?“, které se týkalo estonského, bulharského a rakouského předsednictví. Cílem tohoto cyklu bylo shromáždit hlasy mladých lidí a spol...

číst dál

Zpráva z konzultací 5. cyklu

Počet souborů: 1

Umožnit všem mladým lidem zapojit se do rozmanité, propojené a inkluzivní Evropy, připravené na život, připravené na společnost 5. cyklus strukturovaného dialogu probíhal pod mottem: „Umožnit všem mladým lidem zapojit se do rozmanité, propojené a in...

číst dál

Zpráva z konzultací 4. cyklu

Počet souborů: 1

Autonomie mládeže Čtvrtý cyklus Strukturovaného dialogu byl zaměřen na „autonomii mládeže“ se zvláštním důrazem na jejich přístup k právům a politickou participaci. Třemi předsednictvími, které se tohoto cyklu účastnily, byly Itálie, Lotyšsko a Luce...

číst dál