Výsledky 6. cyklu

Typ souboru: 
Zprávy z konzultací
Národní dokumenty k SD
Výstupy z diskuzí s mládeží
Mládež v Evropě: A co dál? 6. cyklus strukturovaného dialogu EU měl jako zastřešující téma „Mládež v Evropě: A co dál?“, které se týkalo estonského, bulharského a rakouského předsednictví. Cílem tohoto cyklu bylo shromáždit hlasy mladých lidí a společně přispět k vytvoření Strategie EU pro mládež na období 2019–2027, která byla přijata v listopadu 2018. V nové strategii EU pro mládež byl zaveden Dialog EU mládeže, který staví na předešlém strukturovaném dialogu s cílem zapojit více osob s rozhodovací pravomocí a mladých lidí, zejména těch, kterým není nasloucháno a kteří mají méně příležitostí při rozhodování a provádění Strategie EU pro mládež, podporovat jejich občanskou angažovanost a politickou účast. Výsledky: 6. cyklus vyvrcholil jedenácti evropskými cíli mládeže, které jsou přílohou Strategie EU pro mládež. Tyto cíle odrážejí názory mladých lidí v Evropě a představují vizi těch, kdo jsou aktivní v Dialogu EU mládeže. Jsou následující: Propojení EU s mládeží Rovnost všech pohlaví Inkluzivní společnosti Informační a konstruktivní dialog Duševní zdraví a pohoda Posouvání venkovské mládeže vpřed Kvalitní zaměstnání pro všechny Kvalitní učení Prostor a účast pro všechny Udržitelná zelená Evropa Mládežnické organizace a evropské programy
PřílohaVelikost
PDF youth-goals.pdf255.06 KB