KVALITNÍ ZAMĚSTNÁNÍ PRO VŠECHNY

Zajistit všem mladým lidem přístupný pracovní trh nabízející příležitosti, které povedou možnosti získat kvalitní zaměstnání pro všechny mladé lidi.

Mladí lidé trpí vysokou měrou nezaměstnanosti, nestabilními a vykořisťujícími pracovními podmínkami a také diskriminací na pracovním trhu a v práci. Nedostatek informací a vhodných dovedností pro budoucí zaměstnání zabraňují mladým lidem v úplné integraci na pracovním trhu. Proto musí být přijata opatření pro zajištění kvalitního zaměstnání pro všechny.

  • Vytvářet kvalitní pracovní místa, která budou všem mladým lidem garantovat spravedlivé pracovní podmínky, pracovní práva a práva na životní minimum. 
  • Zaručit sociální ochranu a zdravotní péči pro všechny pracovníky s mládeží.
  • Zajistit spravedlivé zacházení a rovné příležitosti pro všechny mladé lidi a ukončení diskriminace na pracovním trhu.
  • Zajistit rovné podmínky pro všechny mladé lidi pro rozvoj potřebných dovedností a získání praktických informací, aby bez problémů zvládli přechod mezi vzděláním a vstupem na pracovní trh.
  • Poskytnout uznání a validitu kompetencí získaných na stážích, v učňovských programech a dalších formách pracovního učení, jakož i při dobrovolnické práci a v neformálním vzdělávání.
  • Zajistit zapojení mladých lidí a organizací mládeže jako rovnocenných partnerů do rozvoje, implementace, monitoringu a hodnocení politiky zaměstnanosti na všech úrovních.
  • Zajistit rovný přístup ke kvalitním informacím a adekvátním podpůrným mechanismům, aby byla mládež připravena na proměnlivý pracovní trh a budoucnost práce.

Buďme v kontaktu