Zpráva z konzultací 4. cyklu

Typ souboru: 
Zprávy z konzultací
Národní dokumenty k SD
Výstupy z diskuzí s mládeží
Autonomie mládeže Čtvrtý cyklus Strukturovaného dialogu byl zaměřen na „autonomii mládeže“ se zvláštním důrazem na jejich přístup k právům a politickou participaci. Třemi předsednictvími, které se tohoto cyklu účastnily, byly Itálie, Lotyšsko a Lucembursko.