2. cyklus

Datum cyklu: 
1.7. 2011 - 31.12. 2012

Účast mládeže na demokratickém životě v Evropě

Druhý cyklus strukturovaného dialogu se zaměřil na zastřešující tematickou prioritu „Účast mládeže na demokratickém životě v Evropě“, přičemž každá z předsednických zemí (předsednictví Kypru, Dánska a Polska) rozhodovala o svých vlastních konkrétních prioritách.

Výsledky: Na konci tohoto 18měsíčního cyklu strukturovaného dialogu přijala Rada Evropské unie rezoluci Rady zdůrazňující hlavní doporučení z procesu.