1. cyklus

Datum cyklu: 
1.1. 2010 - 30.6. 2011

Zaměstnanost mládeže

První cyklus strukturovaného dialogu se zaměřil na zastřešující téma „Zaměstnanost mládeže“, přičemž každá fáze vycházela z výsledků předchozího předsednictví. Tři předsednictví, která hostila konference mládeže EU a řídila proces, byly Maďarsko, Belgie a Španělsko.

Výsledky: Na konci tohoto 18měsíčního cyklu strukturovaného dialogu přijala Rada Evropské unie usnesení Rady zdůrazňující hlavní doporučení z procesu. 

Výsledky byly také zohledněny v závěrech Rady o podpoře zaměstnanosti mládeže k dosažení cílů strategie Evropa 2020 a v usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o práci s mládeží.