3. cyklus

Datum cyklu: 
1.1. 2013 - 30.6. 2014

Sociální začleňování

Třetí cyklus strukturovaného dialogu byl zaměřen na „Sociální začleňování mladých lidí v celé Evropě“, účastnilo se ho irské, litevské a řecké předsednictví. Jejich doporučení poskytla podklady pro vypracování usnesení Rady o sociálním začleňování a podnikání mládeže.

Výsledky: Na konci tohoto 18měsíčního cyklu strukturovaného dialogu přijala Rada Evropské unie usnesení Rady zdůrazňující hlavní doporučení z procesu.