6. cyklus

Datum cyklu: 
1.7. 2017 - 30.12. 2018

Mládež v Evropě: A co dál?

6. cyklus strukturovaného dialogu EU měl jako zastřešující téma „Mládež v Evropě: A co dál?“, které se týkalo estonského, bulharského a rakouského předsednictví. Cílem tohoto cyklu bylo shromáždit hlasy mladých lidí a společně přispět k vytvoření Strategie EU pro mládež na období 2019–2027, která byla přijata v listopadu 2018. V nové strategii EU pro mládež byl zaveden Dialog EU mládeže, který staví na předešlém strukturovaném dialogu s cílem zapojit více osob s rozhodovací pravomocí a mladých lidí, zejména těch, kterým není nasloucháno a kteří mají méně příležitostí při rozhodování a provádění Strategie EU pro mládež, podporovat jejich občanskou angažovanost a politickou účast.

Výsledky: 6. cyklus vyvrcholil jedenácti evropskými cíli mládeže, které jsou přílohou Strategie EU pro mládež. Tyto cíle odrážejí názory mladých lidí v Evropě a představují vizi těch, kdo jsou aktivní v Dialogu EU mládeže. Jsou následující:

 • Propojení EU s mládeží
 • Rovnost všech pohlaví
 • Inkluzivní společnosti
 • Informační a konstruktivní dialog
 • Duševní zdraví a pohoda
 • Posouvání venkovské mládeže vpřed
 • Kvalitní zaměstnání pro všechny
 • Kvalitní učení
 • Prostor a účast pro všechny
 • Udržitelná zelená Evropa
 • Mládežnické organizace a evropské programy
Přílohy: 
PřílohaVelikost
PDF youth-goals.pdf255.06 KB