Veřejné fórum Zdravého města je setkáním, během kterého občané definují největší problémy v dané obci a hlasováním určují 10P - desatero priorit. Součástí je stůl mladých. Mladé fórum je další platforma setkávání ve Zdravých městech. Během těchto Fór diskutují o rozvoji obcí žáci a studenti.

Získané výstupy:
Desatero priorit zdravého města, podklady pro jednání zastupitelstva města.
Organizátor: Národní síť zdravých měst
E-mail organizátora: info@nszm.cz
Web organizátora: http://www.nszm.cz
Doporučený počet účastníků: 100

Veřejné fórum Zdravého města je setkáním, během kterého občané definují největší problémy v dané obci a hlasováním určují 10P - desatero priorit. Výsledek je následně ještě ověřen anketou s účastí širšího okruhu občanů. Během fóra se účastníci také dozvědí, jak bylo naloženo s náměty, které vzešly z veřejného setkání v minulém roce. Setkání s veřejností se účastní nejen představitelé samosprávy, ale také zástupci neziskových organizací, škol a dalších expertů zvenčí. Pravidelnými účastníky veřejných setkání jsou mladí lidé. Témata a problémy vytipované u stolu mladých se často dostávají mezi konečné 10P.

Oblíbená jsou také tzv. Mladá fóra, která letos proběhla již ve Zdravých městech: Jihlavě, Chrudimi, Litoměřicích, Kopřivnici a Mladé Boleslavi. Během těchto Fór diskutují o rozvoji obcí žáci a studenti. Výsledky těchto veřejných setkání putují, stejně jako v případě „dospěláckých“ fór, přímo do zastupitelstva obce či města, které se náměty dále zabývá.

NSZM nabízí svým členům zdarma rovněž službu v podobě tzv. „pocitových map“, které vznikají právě během veřejného setkání, či využívání hlasovacího systému Demokracie 2.1 (D21).

Přehled termínů a míst, kde se Fórum koná, naleznete na stránce www.ZdravaMesta.cz/forum a www.ZdravaMesta.cz/mladeforum. Jsou zde k dispozici také informace o 10P - desateru priorit, které vzešlo z veřejného setkání v daném místě, související strategické dokumenty, kontaktní údaje, ale také pozvánky na akce. Termíny konání a Mladých fór a výstupy z nich naleznete rovněž na webu Národní sítě zdravých měst.

Aktivity probíhají za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.

Ilustrační fotografie pochází z Mladého fóra uskutečněného 12. dubna v Mladé Boleslavi.

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu