Veřejné fórum Zdravého města a Mladé fórum

Organizátor: 
Národní síť zdravých měst
Web organizátora: 
Veřejné fórum Zdravého města je setkáním, během kterého občané definují největší problémy v dané obci a hlasováním určují 10P - desatero priorit. Součástí je stůl mladých. Mladé fórum je další platforma setkávání ve Zdravých městech. Během těchto Fór diskutují o rozvoji obcí žáci a studenti.
Podrobný popis projektu/aktivity: 

**Veřejné fórum Zdravého města** je setkáním, během kterého občané definují největší problémy v dané obci a hlasováním určují 10P - desatero priorit. Výsledek je následně ještě ověřen anketou s účastí širšího okruhu občanů. Během fóra se účastníci také dozvědí, jak bylo naloženo s náměty, které vzešly z veřejného setkání v minulém roce. Setkání s veřejností se účastní nejen představitelé samosprávy, ale také zástupci neziskových organizací, škol a dalších expertů zvenčí. Pravidelnými účastníky veřejných setkání jsou mladí lidé. Témata a problémy vytipované u **stolu mladých** se často dostávají mezi konečné 10P.

Oblíbená jsou také tzv. **Mladá fóra**, která letos proběhla již ve Zdravých městech: Jihlavě, Chrudimi, Litoměřicích, Kopřivnici a Mladé Boleslavi. Během těchto Fór diskutují o rozvoji obcí žáci a studenti. Výsledky těchto veřejných setkání putují, stejně jako v případě „dospěláckých“ fór, přímo do zastupitelstva obce či města, které se náměty dále zabývá.

NSZM nabízí svým členům zdarma rovněž službu v podobě tzv. „pocitových map“, které vznikají právě během veřejného setkání, či využívání hlasovacího systému Demokracie 2.1 (D21).

Přehled termínů a míst, kde se Fórum koná, naleznete na stránce [www.ZdravaMesta.cz/forum](http://www.ZdravaMesta.cz/forum) a [www.ZdravaMesta.cz/mladeforum](http://www.ZdravaMesta.cz/mladeforum). Jsou zde k dispozici také informace o 10P - desateru priorit, které vzešlo z veřejného setkání v daném místě, související strategické dokumenty, kontaktní údaje, ale také pozvánky na akce. Termíny konání a Mladých fór a výstupy z nich naleznete rovněž na webu [Národní sítě zdravých měst](http://dataplan.info/cz/home/fora-mlada).

Aktivity probíhají za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.

*[Ilustrační fotografie](http://www.mb-net.cz/projekt-zdrave-mesto-mb-opet-pripravil-mlade-forum/...) pochází z Mladého fóra uskutečněného 12. dubna v Mladé Boleslavi.*

Získané výstupy: 
Desatero priorit zdravého města, podklady pro jednání zastupitelstva města.

Další příklady dobré praxe

Bezpečné cesty do školy

Program Bezpečné cesty do školy vede organizace Pražské matky od roku 2008 ve spolupráci a s podporou hlavního města Prahy. Zapojit se do něj může jakákoli škola či školské zařízení na území Prahy. Šk...

číst dál

Kuchařka pro spolky

Kuchařka pro spolky je unikátní manuál připravený Unií studentů VŠE. Jejím cílem je usnadnit fungování studentských spolků na VŠE, inspirovat se však mohou i jiné spolky....

číst dál

Fakta o klimatu

Projekt Fakta o klimatu, sbírá vědecká data o klimatické změně. Projekt spolupracuje například s Českým hydrometeorologickým institutem, NASA nebo Eurostatem, a ze sebraných dat tvoří grafy a infograf...

číst dál