Strukturovaný dialog JUNULARA

Organizátor: 
ICM Jindřichův Hradec z.s.
Web organizátora: 
Projekt, ve kterém mladí lidé z Jindřichova Hradce, kteří se chtějí podílet na veřejném dění, dostávají prostor seznámit se se zastupiteli organizací mládeže, veřejnými činiteli a politickými činiteli, s cílem vyjádřit se a apoliticky fungovat na demokratických principech. Projekt je určen pro žáky základních a středních škol v Jindřichově Hradci. Dílčím cílem je založení a smysluplné fungování Parlamentu dětí a mládeže v Jindřichově Hradci. TERMÍN KONÁNÍ PROJEKTU: 1. 9. 2014 - 30. 8. 2015
Podrobný popis projektu/aktivity: 

Jednotlivá témata mají charakter celodenního setkání. Účastníci se seznámí s činností prezentované/ných organizace a budou s veřejněnými činiteli diskutovat dle zaměření jednotlivých tématických celků

1. Parlament dětí a mládeže (pozván zástupce Národního parlamentu dětí a mládeže)
2. Zapojení mládeže do komunitního plánování města Jindřichův Hradec
(pozván starosta, místostarosta, vedoucí odborů a zástupce Městské knihovny města Jindřichův Hradec)
3. Zaměstnanost x nezaměstnanost
( zástupce Úřadu práce v JH, zástupce významného regionálního zaměstnavatele, zástupce Europe direct České Budějovice, zástupce informačního centra v Jindřichově Hradci)
4. Koho zastupuje poslanec? Lidi, tedy i nás! (pozváni poslaneci Parlamentu České republiky zastupujicí JČ)
5. Platí zákony pro všechny? (pozváni poslaneci Parlamentu České republiky zastupujicí JČ)
6. Můžeme Vám pomoci (Zástupci Policie ČR a Městské policie v J. Hradci, zástupce Probační a mediační služby v Jindřichově Hradci, )
7. Svoboda projevu (pozván senátor Parlamentu České republiky, známý umělec a sportovec pocházejicí z Jindřichova Hradce)

PROGRAM SETKÁNÍ:
Jednotlivá témata mají charakter celodenního setkání. Účastníci se seznámí s činností prezentované/ných organizace a budou s veřejněnými činiteli diskutovat dle zaměření jednotlivých tématických celků

MÍSTO KONÁNÍ:
Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec, Husova 156/II, 377 11 Jindřichův Hradec.

CÍL PROJEKTU PRO ÚČASTNÍKY:

1.Kompetence vyjadřovat a tlumočit představy, myšlenky, pocity, skutečnosti a názory v písemné i ústní formě (poslouchat, mluvit, číst a psát) a vhodným a tvůrčím způsobem lingvisticky reagovat ve všech situacích sociálního a kulturního života při vzdělávání a odborné přípravě, v práci, doma a ve volném čase.
2.Matematická kompetence rozvíjet a používat matematické myšlení k řešení problémů v různých každodenních situacích.
3.Kompetence k práci s digitálními technologiemi.
4.Kompetence k učení
5.Kompetence sociální a občanské
6.Smysl pro iniciativu a podnikavost
7.Kulturní povědomí a vyjádření

Získání certifikátu Youthpass.

Získané výstupy: 
Průběžné výstupy projektu naleznete na webu http://www.icmjh.cz/ v sekci Strukturovaný dialog.

Další příklady dobré praxe

Projekt "Kecejme do toho"

Projekt Kecejme do toho nabízí mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se jich týkají a to na celostátní i evropské úrovni. Zároveň poskytuje také prostor přinášet témata nová, podle...

číst dál

Kreativní demokratická škola: pěstuj prostor

Kreativní demokratická škola: pěstuj Prostor zapojovala žáky do dění v Plzni od roku 2013 do 2015. Program rozvíjel občanské kompetence žáků a pomáhal jim vytvářet si vztah k veřejnému prostoru. Žáci ...

číst dál

Veřejné fórum Zdravého města a Mladé fórum

Veřejné fórum Zdravého města je setkáním, během kterého občané definují největší problémy v dané obci a hlasováním určují 10P - desatero priorit. Součástí je stůl mladých. Mladé fórum je další platfor...

číst dál