Projekt "Kecejme do toho"

Organizátor: 
Česká rada dětí a mládeže
Web organizátora: 
Projekt Kecejme do toho nabízí mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se jich týkají a to na celostátní i evropské úrovni. Zároveň poskytuje také prostor přinášet témata nová, podle zájmu mladých. Řekněte nám, co vás pálí! Můžete hlasovat a diskutovat o tématech i konkrétních návrzích, které budeme společně poté dále diskutovat s úředníky, politiky a dalšími. Nebo si chcete diskuzi s nimi zkusit také a pokusit se je přesvědčit osobně? Neváhejte a staňte se dobrovolníkem projektu.
Podrobný popis projektu/aktivity: 

Projekt „Kecejme do toho – strukturovaný dialog mládeže“ nabízí mladým lidem možnost podílet se na politice mládeže a veřejném dění. Mladí lidé mohou navrhovat a diskutovat celospolečenská témata, která je v jejich životech pálí a mohou tak přispět k formování politické diskuze s ohledem na jejich reálné zájmy.

> Projekt vznikl v roce 2010 a od té doby mladí navrhli a odhlasovali 14 témat, podíleli se na diskuzích i úpravě několika návrhů zákonů nebo např. na tvorbě nové státní Koncepce na podporu mladých lidí.

Za čtyři léta projektu jsme diskutovali např. o poplatcích na vysokých školách, o státní maturitě, o legalizaci marihuany, o zaměstnanosti mladých, o šikaně a kyberšikaně, o podpoře mladých rodin nebo o sexuální výchově na školách. Mladí se mohli zapojit do diskuzí i nad aktuálními evropskými tématy.
V letech 2013 a 2014 jsme s mladými lidmi zasáhli do předvolebního klání politiků ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a do Evropského parlamentu.
Uspořádali jsme přes 130 akcí po celé ČR: od místních workshopů přes open-air festivaly s diskuzemi, přes klubové akce až po konference a diskuze s úředníky a politiky.

**Jak to funguje?**
Na začátku školního roku začínáme skvělou párty! Hledáme, co mladé lidi pálí. Z toho návštěvníci webu vyberou hlavní témata pro daný rok.
Společně se snažíme získat co nejvíce informací o problému. Pořádáme workshopy a diskuze mladých lidí a odborníků on-line i off-line a připravujeme návrh stanoviska k danému tématu. Diskuze a workshopy může uspořádat kdokoliv a my jeho výstupy začleníme do celého procesu.
Ke konci školního roku pořádáme celostátní konferenci, kde mladí účastníci návrh stanoviska finalizují a schválí jeho konečnou podobu. Stanovisko je následně diskutováno se zástupci politických stran a institucí.

> Získali jsme více než 20 000 názorů mladých, které hájíme. Kecejte do toho s námi! Má to smysl!

Získané výstupy: 
Za první tři ročníky naleznete výstupy na webu projektu http://kecejmedotoho.cz v sekci O tématech. Výstup z kampaně Vím, proč volím najdete v podobě webových stránek http://www.vimprocvolim.cz

Další příklady dobré praxe

Fakta o klimatu

Projekt Fakta o klimatu, sbírá vědecká data o klimatické změně. Projekt spolupracuje například s Českým hydrometeorologickým institutem, NASA nebo Eurostatem, a ze sebraných dat tvoří grafy a infograf...

číst dál

Kreativní demokratická škola: pěstuj prostor

Kreativní demokratická škola: pěstuj Prostor zapojovala žáky do dění v Plzni od roku 2013 do 2015. Program rozvíjel občanské kompetence žáků a pomáhal jim vytvářet si vztah k veřejnému prostoru. Žáci ...

číst dál

Veřejné fórum Zdravého města a Mladé fórum

Veřejné fórum Zdravého města je setkáním, během kterého občané definují největší problémy v dané obci a hlasováním určují 10P - desatero priorit. Součástí je stůl mladých. Mladé fórum je další platfor...

číst dál