Kreativní demokratická škola: pěstuj prostor

Organizátor: 
Centrum pro komunitní práci Západní Čechy
Kreativní demokratická škola: pěstuj Prostor zapojovala žáky do dění v Plzni od roku 2013 do 2015. Program rozvíjel občanské kompetence žáků a pomáhal jim vytvářet si vztah k veřejnému prostoru. Žáci si skrze program osvojovali aktivní roli ve společnosti a zodpovědný přístup ke svému okolí - komunikovali s úřady, konzultovali s odborníky, zjišťovali názory veřejnosti a představovali své záměry. Jejich úkolem bylo navrhnout pozitivní změnu ve veřejném prostoru, která přinese prospěch občanům města Plzně.
Podrobný popis projektu/aktivity: 

Jedním z příkladů projektu je Obnova Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni.

**Na samém začátku projektu, jehož cílem je kompletní proměna plzeňského Jiráskova náměstí, stála iniciativa žáků Masarykovy základní školy. Jejich zájem o zpřístupnění klášterní zahrady totiž oživil starší snahy Města Plzně a Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany o celkovou rekonstrukci náměstí, postupně se přidávaly i další organizace a původní impuls školáků tak odstartoval změnu mnohem větší.**

**Snaha o obnovu Jiráskova náměstí v Plzni** je živá již několik desítek let. Město Plzeň a Městský obvod Plzeň 2 – Slovany byly nejblíže její realizaci v roce 2002, kdy ale přišly do Plzně ničivé povodně a vyčleněné finance musely být použity na náhradu jejich škod. V roce 2012 řadu starších architektonických projektů zadaných „shora“ a bez významnější spolupráce s veřejností **obohatil nový žákovský projekt iniciovaný „zdola“.**

Na náměstí sídlící Masarykova základní škola se totiž zapojila do programu **Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor.** Její žáci navrhli zpřístupnit unikátní prostor klášterní zahrady veřejnosti a začali o něm jednat s klášterem dominikánů. V červnu 2013 v zahradě uspořádali první úspěšný Víkend otevřených zahrad, hned následující ročník akce, kterou připravuje škola ve spolupráci s klášterem, přilákal přes 2,5 tisíce návštěvníků.

Na konci roku 2014 se městský obvod rozhodl snahu o revitalizaci Jiráskova náměstí obnovit, začít s prázdným papírem a od začátku přizvat širokou veřejnost. Především díky úzké spolupráci **městského obvodu, Kláštera dominikánů Plzeň, Masarykovy základní školy a spolku Pěstuj prostor,** který koordinuje práce s veřejností, se následně podařilo sesbírat náměty na využití náměstí a s přispěním sociologa tak vytvořit velice kvalitní projektový záměr.

*Zdroj textu a fotografie: [http://cena-nadace-promeny-2016.nadace-promeny.cz/cz/novinky/400_od-zako...(http://cena-nadace-promeny-2016.nadace-promeny.cz/cz/novinky/400_od-zako...)*

Získané výstupy: 
Myšlenka obnovit Jiráskovo náměstí existuje již několik desítek let. V živé téma ji v roce 2012 proměnila iniciativa žáků zdejší Masarykovy základní školy, kteří přišli s návrhem zpřístupnit klášterní zahradu veřejnosti. Radnice o dva roky později navázala projektem, na němž spolupracují místní spolek Pěstuj prostor, Klášter dominikánů Plzeň a základní škola. K jeho přípravě byla přizvána i širší veřejnost.

Další příklady dobré praxe

Strukturovaný dialog JUNULARA

Projekt, ve kterém mladí lidé z Jindřichova Hradce, kteří se chtějí podílet na veřejném dění, dostávají prostor seznámit se se zastupiteli organizací mládeže, veřejnými činiteli a politickými činiteli...

číst dál

Projekt "Kecejme do toho"

Projekt Kecejme do toho nabízí mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se jich týkají a to na celostátní i evropské úrovni. Zároveň poskytuje také prostor přinášet témata nová, podle...

číst dál

Veřejné fórum Zdravého města a Mladé fórum

Veřejné fórum Zdravého města je setkáním, během kterého občané definují největší problémy v dané obci a hlasováním určují 10P - desatero priorit. Součástí je stůl mladých. Mladé fórum je další platfor...

číst dál