Kecejme do toho 3 – 2012/2013 Extremismus a xenofobie.

Typ souboru: 
Výstupy z diskuzí s mládeží
Extremismus a xenofobie byly identifikovány jako problematické fenomény české společnosti, které vyžadují zvláštní pozornost.