Provádění záruk pro mladé lidi a Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (2016)