Rezoluce z národní výběrové konference Evropského parlamentu mládeže v Liberci 2016