Národní zpráva ze IV. cyklu

Typ souboru: 
Národní dokumenty k SD
Štítky: 
Národní zpráva
V prosinci 2015 jsme předali ministryni školství Kateřině Valachové Národní zprávu Strukturovaného dialogu s mládeží a organizacemi mládeže za IV. cyklus (1.7.2014–31.12.2015). Tématem tohoto cyklu bylo posilování postavení mladých lidí skrze politickou participaci mládeže a přístup mladých lidí k právům. Na evropské úrovni proces skončil přijetím Usnesení Rady o podpoře politické účasti mladých lidí na demokratickém životě Evropy (2015/C 417/02). V Národní zprávě je popsána situace v České republice a uvádí, jak se Česká republika zapojila do celoevropského procesu SD s mládeží. Doporučení uvedená ve zprávě se týkají zejména občanského vzdělávání zaměřeného na mládež v ČR nejen ve formálním systému vzdělávání. Celou zprávu naleznete v přiloženém souboru.
PřílohaVelikost
PDF Národní zpráva z IV. cyklu (.pdf)3.07 MB