Národní zpráva z konzultací V. cyklu SD EU

Typ souboru: 
Evropské dokumenty k SD
Národní dokumenty k SD
Výstupy z diskuzí s mládeží
Dokument shrnuje výstupy z konzultací (workshopů, diskuzí, online a offline dotazníků, esejistické soutěže a Evropské diskusní platformy) s mladými lidmi včetně doporučení z těchto výstupů vyplývajících.