Společná doporučení na téma „Posilování postavení mladých lidí skrze politickou participaci mládeže“ Riga, 23. - 26. března 2015 - AJ

Typ souboru: 
Evropské dokumenty k SD
Společná doporučení na téma „Posilování postavení mladých lidí skrze politickou participaci mládeže“, Riga, 23. - 26. března 2015. Anglický originál