Participační metody a jejich implementace (česká verze)

Typ souboru: 
Odborná literatura o SD a participaci mladých
V příručce naleznete popis práce s následujícími metodami: Participation café, Junulara, Negomot, Open space, Human library. Seznam metodik vytvořilo ICM Jindřichův Hradec (www.icmjh.cz) v rámci projektu strategického partnerství Erasmus+ se svými partnery.