Skautské časopisy o aktivním občanství

Typ souboru: 
Odborná literatura o SD a participaci mladých
Štítky: 
skaut
aktivní občanství
výchova
veřejný prostor
Hlasitě rezonujícím tématům se věnují nejnovější čísla časopisů pro skautské vedoucí (Skauting) a skautky a skauty starší 15 let (Roverský kmen); na obě témata v nich najdeme několik článků, které mohou být impulzem k další diskuzi ve skautském prostředí. Týkají se mj. motivace k aktivnímu občanství, otázky vlastenectví, apolitičnosti Junáka – českého skauta a v rozhovoru s Jankem Rubešem se dozvíme, proč i jednotlivec může mít velkou váhu ve veřejném prostoru. Přečíst si je můžete i vy! https://www.skaut.cz/novinky/ze-skautsk%C3%A9ho-sv%C4%9Bta/aktivn%C3%AD-ob%C4%8Danstv%C3%AD-apoliti%C4%8Dnost-hlavn%C3%AD-t%C3%A9mata-aktu%C3%A1ln%C3%ADch-vyd%C3%A1n%C3%AD-%C4%8Dasopis%C5%AF-