Výstup z workshopu Participace mladých, Síťovací setkání strukturovaného dialogu s mládeží, dne 13. 11. 2014.

Typ souboru: 
Výstupy z diskuzí s mládeží
Během workshopu, který proběhl na Síťovacím setkání strukturovaného dialogu s mládeží ze dne 13. listopadu, vyplynulo napovrch několik alarmujících skutečností o tom, zda se mladí lidé podílejí na politice a jaké o ní mají povědomí. Workshopu se účastnili mladí lidé a odborníci na práci s mládeží.