Výstup z workshopu Přístup mladých k právům, Síťovací setkání strukturovaného dialogu s mládeží, dne 13. 11. 2014.

Typ souboru: 
Výstupy z diskuzí s mládeží
Workshopu se účastnili mladí lidé a odborníci z oblasti mládeže a práce s mládeží. Během workshopu, který proběhl na Síťovacím setkání strukturovaného dialogu s mládeží dne 13. listopadu, se ukázalo, že právní systém neumí dobře pracovat s mládeží a dětmi. Na druhé straně, samotní mladí lidé nemají znalosti svých práv a nechápou základní ústavní principy právního řádu. Vymahatelnost práva je pro ně cizí pojem, který neznají. Právní pomoc mladým lidem není adekvátní a chybí osoba dětského ombudsmana. Školy ani veřejné úřady nevědí, jak vzdělávat mladé k právní gramotnosti. Kde mají mladí, a nejen oni, získat přehled o povinnostech a právech, který jim právní řád ČR uděluje?