Rok poté: JUNULARA

Hodnocení po skončení projektu je jednou z principů

Rok poté: strukturovaný dialog očima účastníků (MPDM, ICMJH a akce do budoucna)

Číst dál

Esejisté: Aneta Bajková

Strukturovaný dialog s mládeží, eseje mladých lidí v ČR

Další z povedených esejí. Krásné na naší malé sérii prací je to, že ač mnozí zpracovávali podobné téma, každý z esejistů jej pojal zcela rozdílně a ve své krátké eseji otiskl i kus ze své osobnosti. To dává těmto pracím na významu jako opravdové dokumentaci postojů a zkušeností mladé generace u nás.

Číst dál

Buďme v kontaktu