Zájmy české mládeže jsou na úrovni Evropské unie zastoupeny prostřednictvím Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV, angl. EESC).

Evropský hospodářský a sociální výbor

Představení EHSV

Evropský hospodářský a sociální výbor je poradním orgánem Evropské unie. Byl založen v roce 1957 stejnými smlouvami, jako vznikly předchůdkyně Evropské unie (Evropské společenství uhlí a oceli, Společenství pro atomovou energii - EURATOM a Evropské hospodářské společenství). Poskytuje odbornou zpětnou vazbu hlavním orgánům EU (Evropské komisi, Radě Evropské unie a Evropskému parlamentu). EHSV je proto složen z 350 odborníků ze všech členských zemí EU - každá země zde má své početní zastoupení podle své velikosti. Za Českou republiku zde působí 12 odborníků, kteří zastupují zájmy zaměstnavatelů, pracovníků nebo jiných skupin (například zemědělci, spotřebitelé, ekologové, rodinné organizace, nevládní organizace atd.). Členy navrhují vlády členských států a schvaluje je Evropská rada, jsou však ve svém působení nezávislí. Nejsou zaměstnanci Evropské unie, ale jsou jim propláceny cestovní náhrady na zasedání. Aktuální personální složení EHSV je jmenováno na roky 2015-2020.

Co o sobě říká EHSV na svém webu

“Jedním z našich hlavních úkolů je stát se „mostem“ mezi orgány EU a „organizovanou občanskou společností“. Podporujeme participativní demokracii v EU a pomáháme posílit úlohu organizací občanské společnosti tím, že navazujeme „strukturovaný dialog“ s těmito skupinami v členských státech EU a dalších zemích po celém světě.” (Zdroj: www.eesc.europa.eu)

Více o EHSV se dozvíte na oficiálních stránkách výboru, ale nyní hlavně na společném facebookovém profilu českých členů, kam dávají čerstvé informace v češtině - https://www.facebook.com/Evropskymost.

Čeští zástupci chtějí slyšet hlas mládeže

V EHSV jsou zastoupeny zájmy mladých lidí především Pavlem Trantinou, bývalým předsedou České rady dětí a mládeže (ČRDM). Pro léta 2015-2018 je předsedou Sekce pro zaměstnanost, sociální záležitosti a občanství, od roku 2006 ve výboru zpracoval řadu stanovisek, které EHSV předkládá orgánům EU (například k zaměstnanosti mladých lidí, k uznávání kvalifikací získaných neformálním vzděláváním, k politikám EU a dobrovolnictví apod.). Spolupracuje také s Národní pracovní skupinou pro Strukturovaný dialog. Zájmy mladých lidí v České republice však v EHSV nereprezentuje sám - v celém českém zastoupení výboru panuje shoda o důležitosti názorů mladých lidí. Proto máte-li chuť dozvědět se, na čem EHSV zrovna pracuje, nebo pokud chcete řešit konkrétní záležitosti přes evropské unijní právo, obraťte se na členy EHSV. Zastupují občany, zastupují i mládež.

Jste vedoucím oddílu? Student, kterého zajímají informace z Bruselu? Dobrovolník, který by ocenil změnu nebo vysvětlení a neví, kde hledat informace? Nenechejte si své dotazy ani připomínky pro sebe, ozvěte se členům EHSV!

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu