Esejistická soutěž SD je tady! Vítěz bude reprezentovat českou mládež na EU konferenci

Pozor, termín prodloužen do 31.7.2016! Chtěli byste se zúčastnit Evropské konference mládeže jako jeden ze tří zástupců české mládeže? A zajímá vás osobní rozvoj, otázky kolem migrace, začleňování mladých lidí do společnosti, aktuální události? Pokud jste alespoň jednou odpověděli ano, zúčastněte se esejistické soutěže.
Esejistická soutěž strukturovaného dialogu 2016

**Zapojte se do evropské konzultace formou eseje a vyhrajte zajímavé ceny!**

**Komu je soutěž určena**

Všem mladým lidem z České republiky ve věku od 13 do 30 let. Soutěžní kategorie jsou dvě: 13–20 let a 21–30 let.

**Pravidla soutěže**

Pošlete **do 31. července 2016** na adresu [lenka.jurenova@crdm.cz](lenka.jurenova@crdm.cz) vlastní esej s minimálním počtem **2700 znaků včetně mezer (1,5 normostrany).** Maximální rozsah není stanoven a záleží na Vašich myšlenkách a pojetí eseje. Pokud chcete soutěžit také o účast na Evropské konferenci mládeže, zašlete společně s esejí také svůj životopis a krátký motivační dopis. Výsledky soutěže budou zveřejněny na [www.strukturovanydialog.cz](http://www.strukturovanydialog.cz) a zaslány účastníkům e-mailem do 7. srpna 2016.

**Témata eseje**

Esej by měla odpovídat alespoň na jednu z následujících otázek, může však zodpovědět všechny:

1. Jaké změny ve společnosti Tě znepokojují a jak se s nimi vyrovnáváš? Co by Ti pomohlo se s nimi lépe vyrovnat a co bys poradil/a ostatním?2. Co Ti brání v seznamování se s lidmi z různých kulturních, sociálních, ekonomických, náboženských prostředí, než je to, odkud pocházíš Ty? Za jakých okolností je tato odlišnost pro Tebe přínosem a kdy si myslíš, že jím není?3. Setkáváš se s nespravedlivým nálepkováním mladých lidí? Jak bys tomu zamezil/a?4. Co Ti dává pocit příslušnosti k místní komunitě, společnosti a k Evropě?5. Co bys na sobě chtěl/a zlepšit (schopnosti, hodnoty, znalosti, chování a další), abys lépe zvládal/a to, co Ti život přináší a přinese?6. Uvědomuješ si všechny své pozitivní schopnosti, vlastnosti a dovednosti? Víš, co všechno dokážeš a jak? Využíváš naplno svůj potenciál? Pokud ne, co by Ti k tomu pomohlo? A co by k uvědomění si vlastního potenciálu pomohlo ostatním?


**Ceny v soutěži**

**1. místo:** účast na Evropské konferenci mládeže na Slovensku (zde se bude vítěz podílet společně se zástupci ministerstev všech členských států, Evropské komise i mladých lidí z dalších států EU na tvorbě doporučení pro Radu ministrů jak pracovat s tématy souvisejícími s připraveností mladých lidí pro život a společnost), camping deka, praktická a elegantní lahev na pití, USB disk, tričko

**2.-5. místo:** camping deka, praktická a elegantní lahev na pití, USB disk, tričko

**Všechny zajímavé eseje** navíc oceníme praktickými propagačními předměty Strukturovaného dialogu s mládeží a partnerů.

Prvních 500 autorů esejí a přispěvatelů do online dotazníku získá navíc **[Evropskou kartu mládeže EYCA](http://www.eyca.cz).**

**Pozor, vyhrává každý! :-)**

* zohlednění názorů z každé eseje v dalším politickém procesu
* dle zájmů a zaměření vám můžeme i nadále nabízet další možnosti zapojení do zahraničních či domácích aktivit, školení, konferencí apod.

**Proč vyhlašujeme esejistickou soutěž?**

1. Evropská unie zjišťuje názory mladých lidí a pracovníků s mládeží na různá témata, kterými se právě zabývá. Cílem je, aby následné aktivity EU odpovídaly co nejvíce **potřebám a zájmům mladých lidí.** Děje se tak konzultacemi *(bude odkaz)* ve všech členských státech EU a také zapojováním zástupců mladých lidí do rozhodovacích procesů.2. Tomuto procesu se říká **strukturovaný dialog Evropské unie s mladými lidmi** a organizacemi mládeže. Mladí lidé, pracovníci s mládeží i odborníci tak mají přímou možnost zapojit se do dialogu, který vyústí v přijetí Usnesení Rady ministrů EU (tedy všech ministrů zodpovědných za oblast mládeže z celé Evropské unie včetně České republiky). Toto usnesení se poté realizuje také v České republice a může tak změnit situaci u nás.3. Esejistická soutěž pro mladé je jednou z cest, jak zapojit mladé lidi do diskuze. Soutěž vyhlašuje Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží. Výstupy ze soutěže se stanou **součástí oficiálních konzultací** v České republice a budou dále předány do politického procesu EU, ale i České republiky v rámci politiky mládeže.


TIP: Abyste na nic nezapomněli, využijte přiloženou šablonu záhlaví Vaší eseje.

Mohlo by vás zajímat