O Evropské konferenci mládeže napsala předsedkyně Národního parlamentu dětí a mládeže Michaela Doležalová.

Evropská konference mládeže

Jaké důležité kompetence by měli mladí lidé mít? Jakým výzvám čelí mladí Evropané? Jak umožnit všem mladým lidem zapojit se do rozmanité, propojené a inkluzivní Evropy? Takovým otázkám se věnovali účastníci Evropské konference mládeže, první ze tří konferencí začínajícího V. cyklu Strukturovaného dialogu, která se konala 4. – 7. dubna 2016 v Amsterdamu.¨

Slova popisující téma konference a zároveň téma začínajícího V. cyklu Strukturovaného dialogu „Enabling all young people to engage in a diverse, connected and inclusive Europe“ zazněla v průběhu čtyř dní nespočetněkrát. Účastníci, mladí lidé společně s tvůrci politik z jednotlivých členských států EU, se na základě toho snažili identifikovat, jakým výzvám čelí mladí lidé v současné Evropě, co ovlivňuje jejich zapojování do společnosti nebo co jim brání v rozvoji jejich potenciálu.

Zatímco první den se nesl v duchu příjezdů a registrací účastníků, prvotnímu porozumění tématu napomohl především druhý den konference. Účastníci v několika menších skupinkách formulovali tři hlavní výzvy, kterým podle nich mladí lidé čelí. K tomu přispěly návštěvy místních organizací, pracující s mladými lidmi a denně překonávající výzvy, které jim jejich práce přináší. Jednalo se o velmi inspirativní setkání v různých oblastech – od organizace napomáhající prevenci radikalismu či zapojování mladých lidí do společnosti po organizaci pracující s mentálně postiženými nebo pomáhající mladým lidem plnit si jejich sny a myšlenky.

Třetí den a s ním přesun do representativní budovy nizozemského předsednictví. Delegáty čekal nelehký úkol – zvolit si jedno z osmi témat, která vygeneroval editační tým z dvaceti čtyř návrhů předchozího dne, celý den jej hlouběji prozkoumávat a v závěru jej definovat. Spousta práce, která zahrnovala hledání příčin a důsledků strachu z neznámého, problematiku vlivu médií na mladé lidi či překážky bránící mladým v rozvoji jejich potenciálu.

Závěr konference přinesl nabitý program. V obrovském sále budovy předsednictví nejdříve proběhla debata s váženými hosty Tiborem Navracsicsem, eurokomisařem pro vzdělání, kulturu, mládež a sport, a Martinem van Rijnem, státním tajemníkem pro veřejné zdraví, sociální péči a sport v Nizozemí. Tématem byla prevence radikalismu mladými lidmi a mládežnickými organizacemi. „Je stěžejní, aby organizace pracující s mladými lidmi spojily své síly, aby se zabránilo radikalismu,“ prohlásil při debatě mimo jiné Martin van Rijn. Další z vzácných hostů závěrečné ceremonie byla princezna Laurentien van Oranje, která velmi inspirativně mluvila o zapojování mládeže, a byla následována dalšími řečníky, tentokrát především z řad organizátorů.

Úplný závěr patřil představení dokumentu, který vzešel z celé konference, a souvisejícím šesti klíčovým otázkám, které budou podstatné pro všechny mladé lidi na národních úrovních. Za půl roku se účastníci totiž setkají znovu, aby prodiskutovali, jaké názory na témata, která se v Amsterdamu definovala, mají mladí lidé v jednotlivých zemích. A kdo bude hostit další konferenci V. cyklu strukturovaného dialogu? Nadcházející předsednická země EU, tedy Slovensko.

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu