Některé zpětné vazby kritikou nešetří a můžete porovnat, zda byste své navrhované řešení obhájili. Jiné poznámky poukazují na potřebu vyjasnit si důležité pojmy, se kterými doporučení operují.

Evropská konference mládeže v Lucembursku, Strukturovaný dialog s mládeží očima účastnice

Aktuální IV. cyklus evropského strukturovaného dialogu s mládeží měl od svého počátku zjednodušenou podobu. Zásadní změna, která vycházela ze zkušenosti a potřeby zlepšit stávající procesy evropského dialogu, je v přístupu ke konzultovanému tématu. Minulý cyklus měla každá předsednická země své vlastní priority v rámci jednoho hlavního tématu, což bylo přínosné na objem zkoumaných informací, bohužel nedávalo dostatečný prostor pro širší diskuze mezi veřejností a ani tolik pozornosti na realizaci všech doporučení.

Čtvrtý cyklus má po většinu trvání jedno základní téma, které projde procesem základní konzultace v národních státech, posílení postavení mladých lidí ve společnosti, a tomu věnuje většinu prostoru celého cyklu.

Na základě první konzultace (podzim/zima2015) vznikla doporučení ke zlepšení z Rigy, která byla před prázdninami taktéž konzultována s veřejností. Na základě Vaší zpětné vazby, tedy reakce na znění a realizovatelnost znění doporučení, s doplněním z ostatních zemí vznikl nyní dokument, který shrnuje výstupy z veřejných konzultací a diskuzí.

Představujeme Vám podkladový dokument pro Evropskou konferenci mládeže v Lucembursku (Background Document for European Youth Conference in Luxembourg).

Tento dokument má vypovídající hodnotu zejména pro ty, kteří mají zájem realizovat některá z doporučení v praxi. Struktura dokumentu je taková to:

  • a) Znění původního doporučení
  • b) Reakce od veřejnosti (jaká jsou úskalí zavádění doporučení v praxi, na co je potřeba myslet a které kroky je zapotřebí řádně připravit)
  • c) Příklady z praxe (tam, kde se povedlo je získat)

Doporučujeme ke zhlédnutí zvláště těm, kteří přispívali do konzultace o doporučeních z Rigy. Můžete porovnat Vaše názory s těmi, které vyplynuly v rámci celé EU.

Některé zpětné vazby kritikou nešetří a můžete porovnat, zda byste své navrhované řešení obhájili. Jiné poznámky poukazují na potřebu vyjasnit si důležité pojmy, se kterými doporučení operují.

Pro některé z Vás budou zajímavé příklady z praxe, které byste mohli využít pro svou práci či působení organizace.

Text je zatím pouze v anglické verzi.

Co dál?

Ve dnech 21. - 24. 9. proběhne Evropská konference mládeže (European Youth Conference) v Lucembursku, kde se odborníci, politici a hlavně zástupci mladých ze členských zemí pokusí najít konkrétní řešení zavádění doporučení z Rigy do praxe. Zástupci pracovní skupiny a reprezentanti mladých za Českou republiku se samozřejmě také účastní. V říjnu Vám předáme výsledky a budeme společně čekat na jednání Rady ministrů EU pro oblast mládeže, která ze společných doporučení budou přijata k realizaci v národních státech.

Evropská konference mládeže v Lucembursku

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu