Zpráva z konzultací 10. cyklu: co si myslí mladí lidé o inkluzi?

Od srpna 2023 do ledna 2024 probíhaly konzultace strukturovaného dialogu, jejichž téma vycházelo z cíle mládeže #3 Inkluzivní společnost. Zpracovali jsme zprávu za Českou republiku, která shrnuje názory mladých lidí a pracovníků s mládeží na bariéry, fungující příklady dobré praxe a potřeby v oblasti formálního a neformálního vzdělávání, volnočasových aktivit, přístupu k sociálním službám a zdravotní péči a kvalitní práci.

Předsednické trio Španělsko-Belgie-Maďarsko zvolilo pro 10. cyklu s Dialogu EU s mládeží motto WE NEED YOUTH a pracovalo s cílem mládeže #3 Inkluzivní společnost. Zpráva z konzultací tedy konkrétně mapuje bariéry, příležitosti a doporučení ke zlepšení, která se vážou k inkluzi ve formálním a neformálním vzdělávání, přístupu k péči o fyzické a duševní zdraví, v zaměstnanosti či přístupu k sociální podpoře.

Podle cíle mládeže #3 Inkluzivní společnost, tak jak jej formulovali mladí lidé a jak je obsažen ve Strategii EU pro mládež 2019-2027, “třetina mladých lidí v Evropě je ohrožena chudobou a sociálním vyloučením. Mnoho z nich nemá přístup ke svým sociálním právům. Řada jich nadále čelí četným formám diskriminace, předsudkům a trestným činům z nenávisti. Nová situace související s migrací s sebou přinesla řadu sociálních výzev i výzev souvisejících se začleněním. Je proto nesmírně důležité usilovat o naplnění práv všech mladých lidí v Evropě, včetně nejvíce marginalizovaných a vyloučených osob.”

Vybranými podcíli pak byly:

  • Zajistit, aby všichni mladí lidé na okraji společnosti měli rovný přístup k systémům formálního i neformálního učení, a zabývat se přitom všemi aspekty začleňování.
  • Posílit kapacity pedagogů pracovat s mládeží na okraji společnosti.
  • Uplatňováním práva na životní minimum, spravedlivé pracovní podmínky, všeobecný přístup ke kvalitní zdravotní péči posilovat sociální podporu a zajistit konkrétní opatření ve prospěch mladých lidí na okraji společnosti.

Během podzimu jsme pořádali různé akce pro mladé lidi a pracovníky s mládeží, celkem se do aktivit zapojilo téměř 2000 účastníků. S dalšími jsme pak otázky konzultovali na akcích parterů. Pro zprávu jsme využili také data standardizovaného šetření, které jsme zadali s cílem zjistit pocity mladých lidí v otázkách inkluze a vyloučení.

Zajímá vás, proč někteří mladí lidé vůbec nejdou na střední školy ani účňovské obory? Ptáte se, co mladým lidem pomáhá v péči o duševní zdraví a jak pracují s wellbeingem organizace dětí a mládeže? Chtěli byste vědět, co je ještě potřeba změnit, aby se zlepšil přístup k pracovním příležitostem? A jakou roli v tom všem hraje práce s mládeží? Podívejte se do Zprávy z konzultací!

 

 

Mohlo by vás zajímat

Kulaté stoly MŠMT ke strategii mládeže

V minulém měsíci se na půdě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) uskutečnila série 3 kulatých stolů, které se věnovaly mládeži a jejímu rozvoji. Zúčastnili jsme se jich jako zástupci ČR...

číst dál

Jaký byl kulatý stůl (Ne)vyloučení mladí?

V prostorách Senno proběhl 25. března kulatý stůl (Ne)vyloučení mladí. Jeho cílem bylo představit výsledky konzultací 10. cyklu Dialogu EU s mládeží, do nichž se zapojilo téměř 2000 mladých lidí a pra...

číst dál

Začal 10. cyklus Dialogu EU s mládeží

Červencem začal nový, 10. cyklus Dialogu EU s mládeží pod předsednickým triem Španělsko - Belgie - Maďarsko. Stejné trio vedlo v roce v roce 2010 Strukturovaný dialog - předchůdce Dialogu EU s mláde...

číst dál