Začal 10. cyklus Dialogu EU s mládeží

Červencem začal nový, 10. cyklus Dialogu EU s mládeží pod předsednickým triem Španělsko - Belgie - Maďarsko. Stejné trio vedlo v roce v roce 2010 Strukturovaný dialog - předchůdce Dialogu EU s mládeží, v jeho počátcích. Tyto země tedy opět po letech spolupracují, aby posunuly dialog mládeže dál a také aby oslavily výročí tohoto participativního procesu. Mottem 10. cyklu je “WE NEED YOUTH” a jeho téma vychází z cíle mládeže 3. Inkluzivní společnost.

Předsednické trio si vytyčilo jako cíl nejen zvládnout téma cyklu, nastavit kvalitně konzultační a implementační fázi a vytvořit dobrá doporučení, ale také oslavit 10 cyklů dialogu mládeže: v plánu mají vyvinout konkrétní nástroje ke zlepšení kvality dialogu. Chtějí zlepšit jeho viditelnost, dostupnost a inkluzivitu a zapojit co nejvyšší počet mladých lidí. “Tento cyklus je také příležitostí k ohlédnutí za úspěchy a dopadem předchozích cyklů a k vypracování podkladů pro zlepšení kvality pro budoucí dialog,” jak uvádí trio v Explanatory note, což je úvodní shrnující dokument cyklu. 

Téma cyklu vychází opět z Cílů mládeže, které mladí lidé definovali při 6. cyklu dialogu a které jsou součástí Strategie Evropské unie pro mládež na období 2019-2027. Tentokrát je jím cíl mládeže 3) Inkluzivní společnost: Umožnit a zajistit začlenění všech mladých lidí do společnosti. Je rámován faktem, že “třetina mladých lidí v Evropě je ohrožena chudobou a sociálním vyloučením. Mnoho z nich nemá přístup ke svým sociálním právům. Řada jich nadále čelí četným formám diskriminace, předsudkům a trestným činům z nenávisti. Nová situace související s migrací s sebou přinesla řadu sociálních výzev souvisejících s inkluzí. Je proto nesmírně důležité usilovat o naplnění práv všech mladých lidí v Evropě, včetně nejvíce marginalizovaných a vyloučených osob.” Mladí lidé v poslední době také silně ovlivněni globálními krizemi, jako je pandemie Covid-19, klimatická krize a také ruská agrese na Ukrajině a její následný společenský a hospodářský dopad na evropské společnosti. V šetřeních pak identifikovali další výzvy: přetrvávající chudoba, sociální vyloučení menšin a ohrožené mládeže, zdravotní problémy (např. Covid a problémy související s duševní pohodou), přístup ke kvalitnímu zaměstnání a odborné přípravě, klimatická krize, mír a bezpečnost, migrační toky (a s nimi související rozdělování zdrojů) a využívání nových technologií (včetně umělé inteligence).

Tento cyklus dialogu se bude snažit reagovat na potřebu zvýšení soudržnosti evropské společnosti a inkluzivnosti a hlavně na potřebu podpory sociálního začleňování, zejména mladých lidí s omezenými příležitostmi. To jsou například mladí lidé pocházející z menšin, z venkovských oblastí, mladí lidé se zdravotním postižením, ze sociálně slabého prostředí apod. Jde o to umožnit všem mladým lidem aktivně se podílet na dialogu v oblastech, které mají dopad na jejich životy.

Co se tedy bude v následujícím roce a půl dít? 

Osmnáctiměsíční cyklus bude opět rozdělen na dvě fáze: fázi konzultací a dialogu a fázi implementační. Během konzultací by měly být získány názory, postoje a nápady mladých lidí a měl by proběhnout dialog mezi evropskou mládeží, tvůrci politik a rozhodovacími orgány. Budou se konat různé workshopy, debaty, akce, konference, online dotazníky a také první Evropská konference mládeže. Ve fázi implementace se pak výsledky konzultací promítnou do konkrétních plánů, jak naplnit cíl mládeže 3) Inkluzivní společnost. Budou se formulovat politické cíle na všech úrovních i konkrétní opatření. 

Předpokládané výstupy, role jednotlivých aktérů a podrobnější popis jednotlivých fází si můžete přečíst v Explanatory note níže. 

Česká Národní pracovní skupina pro Strukturovaný dialog s mládeží (NPS) už vybrala 3 nové mladé delegáty a delegátky Dialogu EU s mládeží. V následujících týdnech vám je představíme. Společně s nimi budeme organizovat dialog na národní a lokální úrovni, o jednotlivých akcích budeme informovat nejen tady, ale i na našem fb a instagramu. 

 

Mohlo by vás zajímat

Jaký byl kulatý stůl (Ne)vyloučení mladí?

V prostorách Senno proběhl 25. března kulatý stůl (Ne)vyloučení mladí. Jeho cílem bylo představit výsledky konzultací 10. cyklu Dialogu EU s mládeží, do nichž se zapojilo téměř 2000 mladých lidí a pra...

číst dál

Máme pracovní nabídku přímo pro tebe!

Baví tě téma participace mládeže? Chceš se podílet na tom, aby byl hlas mladých lidí slyšet? Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) hledá kolegu/kolegyni do týmu svého projektu Strukturovaný dialog s mládež...

číst dál