Závěrečné setkání mladých ambasadorů VI. cyklu strukturovaného dialogu

Program mladých ambasadorů oficiálně skončil, ale ti chtějí spolupracovat a pomáhat dál. Na konci března proběhlo v Praze dvoudenní evaluační setkání programu Mladých ambasadorů Strukturovaného dialogu s mládeží. Mladí ambasadoři prostřednictvím organizování veřejných akcí a šíření dotazníků pomohli zrealizovat VI. cyklus konzultací – nástroje, kterým se zjišťují názory a potřeby mladých lidí nejen v České republice, ale i v dalších členských státech EU.

Setkání jsme zahájili přivítáním a ujištěním, že i když se jedná o závěrečné setkání, čeká nás také hodně plánování. Následně jsme se pustili do reflexe práce jednotlivých ambasadorů v průběhu programu. Účastníci setkání po jednom představili svoji zkušenost a zhodnotili průběh svých akcí i celého programu. Během konzultací vzniklo mnoho zajímavých nápadů. Čtvrteční program jsme ukončili návštěvou veřejné debaty organizované spolkem Mladí občané na téma „média v době post-faktické” na Právnické fakultě UK, za účasti Jindřicha Šídla, Janka Kroupy a Erika Besta.

Druhý den jsme začali workshopem na prezentační dovednosti, který vedl analytik Jan Husák. Jeho součástí bylo i praktické cvičení – to ambasadoři velmi ocenili. Poté jsme se pustili již více do výstupů samotných konzultací – jaké postoje a názory se nám podařilo zjistit ve spolupráci s ambasadory, která zjištění jsou zásadní a co z nich vyplývá. Výsledky konzultací práce nekončí, nyní je potřeba je komunikovat relevantním aktérům – politikům, novinářům, pracovníkům s mládeží atd. I když se jedná o již neoficiální spolupráci, ambasadoři se rozhodli naši snahu podpořit a domluvili jsme se, že i nadále budeme v kontaktu.

Mohlo by vás zajímat