Je to trošku jiné, než bylo. Vlastně hodně jiné. Podívejte se na výsledky nového formátu dialogu.

Česká delegace na konferenci.

Někteří z Vás se zapojili do novoročních a prázdninových konzultací. Pojem Doporučení z Rigy pro Vás není cizí a víte, že proběhla konference o výsledcích národních konzultací v Lucembursku (článek o IV. cyklu zde).

„Nemá smysl cíleně spojovat sport a umění s politikou.“

Byli jste to vy, kdo nám dodal tento podnět? (Odkaz na článek s celým zněním výsledků letních konzultací).

Nebyli jste jediní. I jiní lidé z další unijních zemí měli podobné komentáře. V rámci konference v Lucembursku se zpracovaly obsahové připomínky ke znění doporučení z Rigy. Cíl: zdokonalit výsledek IV. cyklu strukturovaného dialogu. Jak to dopadlo, posuďte sami. Za nás jako účastníky konference hodnotíme kladně. Tato nová forma opětovné zpětné vazby na doporučení a obsahová korektura dle poznámek ze členských zemí přislibuje lépe uplatnitelná doporučení pro praxi. Během listopadu 2015 bude také dokončen dokument pro použití v praxi: TOOL BOX.

Co to je?

Překlad je krabička s pomůckami, což by mělo odrážet souhrn praktických námětů a kritických poznámek pro realizaci obecných doporučení. Tool box bude výsledek nového formátu evropského dialogu a je pilotním dokumentem, takže i ti největší fanoušci procesu strukturovaného dialogu berou jeho „použitelnost“ s rezervou a čekají, jak se jeho obsah povede převést do reality politiky mládeže ve členských státech. Formát bude takový, že pod znění doporučení bude připojen seznam příkladů, jak je provést v praxi (konkrétních příkladů sesbíraných z praxe a posouzených právě účastníky konference v Lucembursku). Tyto nástroje budou určeny zejména do rukou politiků a úředníků, jak mají konkrétně rozvinout opatření ve spolupráci s neziskovým sektorem a školami, a také organizacím mládeže v jejich činnosti.

Co s tím?

Výsledné příklady v TOOL BOXu mohou sloužit jako podněty pro ty, kteří mají v plánu realizovat projekty financované programem Erasmus + KA3. Na konci listopadu proběhne také jednání Rady ministrů EU zodpovědných za mládež a ti zpečetí úspěch, nebo neúspěch IV. cyklu Evropského strukturovaného dialogu s mládeží. Na nich záleží, která z těchto doporučení, a příkladů jak je uskutečnit, budou členskými státy podpořena.

Nebo to jde i jinak?

Pokud se začtete to TOOL BOXu, můžete tam najít spoustu zajímavých nápadů a příkladů z praxe organizací, kterým se povedlo povzbudit mladé k občanské angažovanosti. Otevírá se tedy možnost začít některé dobré nápady realizovat již teď, v lokálním či národním měřítku. Nemusíme čekat na podněty shora, ale můžeme naopak ukázat ministrům, a jejich úředníkům, že řešení jsou a my je dokážeme realizovat. Menší úspěchy budou sloužit jako důkaz a tím získají doporučení větší význam k další podpoře.

V příloze článku máte upravené znění doporučení ze IV. cyklu Evropského strukturovaného dialogu s mládeží.

příprava na Opinion Agoru

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu