Mladí lidé a zástupci členských států EU vytvořili na základě výstupů z národních konzultací doporučení k podpoře zapojování mládeže do veřejného a politického dění. Od Vás nyní uvítáme názory a postřehy na tato doporučení: příklady z praxe, komentáře k provedení, nové podněty. Pomohou dalším krokům a přijetí Rezoluce Rady ministrů EU.

Od července 2014 do konce roku 2015 probíhá v rámci EU již IV. cyklus strukturovaného dialogu EU s mládeží a organizacemi mládeže. Hlavním cílem je zapojit mladé lidí a jejich názory do politického procesu EU na aktuální témata, které EU ve vztahu k mladým aktuálně řeší. Jako hlavní problém se kterým by EU ráda do budoucna pomohla je podpora zapojování mladých lidí do demokratického života, společenského a politického dění.

V rámci IV. cyklu proběhli již dvě celoevropské konference. Na první v Římě v říjnu 2014 formulovali mladí lidé společně se zástupci členských států EU a Evropské komise hlavní otázky a problémy. Na ně probíhala následně konzultace s mladými lidmi, pracovníky s mládeží a odborníky na mládež ve všech členských státech EU.

V České republice se do této konzultace zapojilo na 437 osob, z toho 111 pracovníků s mládeží a odborníků, ostatní byli mladí lidé. Ti se zapojili jak na diskuzích, které pořádala Česká rada dětí a mládeže a Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, dále využili možnosti on-line dotazníků či esejistické soutěže. S pracovníky s mládeží a odborníky bylo uspořádáno v listopadu 2013 síťovací setkání a probíhali také další diskuze a konzultace. Více k proběhlé konzultaci viz zde.

Sesbírané podklady od mladých lidí a odborníků z celé EU posloužily právě druhé evropské konferenci, která se konala v březnu v Lotyšské Rize. Té se účastnili zástupci ministerstev zodpovědných za oblast mládeže z celé EU společně se zástupci mladých ze všech členských států EU. Společně pracovali tři dni a nakonec se shodli na formulaci několika tzv. Společných doporučení.

Tato společná doporučení je nyní možné připomínkovat, doplňovat, rozšiřovat a podávat podněty k jejich realizaci v rámci EU, ale i České republiky. Tyto podněty pomohou zástupcům mladých lidí a opět úředníků formulovat návrhy konkrétních opatření, které by měly pomoci podpořit zapojování mladých lidí. Příležitost k tomu budou mít na třetí společné evropské konferenci mládeže, která se uskuteční v září v Lucembursku. Společná doporučení z Rigy, stejně jako návrhy konkrétních aktivity z Lucemburku budou poté dále projednány přímo Radou ministrů EU a ministři z celé EU následně rozhodnou, zda-li tyto návrhy přijmou do svého Usnesení. Návrhy a doporučení, která budou přijata, budou poté následně realizována v EU, ale i v členských státech. Vaše podněty, které vyplníte v tuto chvíli do on-line dotazníku, budou zohledněny tedy nejen v Lucemburku, ale i následně v České republice při realizaci přijatých opatření a doporučení.

Neváhejte tedy využít této jedinečné příležitosti a zapojte se do aktuální konzultace k doporučením z Rigy a navrhněte konkrétní nápady a opatření!

Navíc vybraný mladý respondent do 30 let bude mít příležitost stát se zástupcem české mládeže na avizované konferenci v Lucembursku a bude se tak moci podílet na formulaci celoevropských opatření, společně s dalšími mladými z celé Evropy a s úředníky z členských států i Evropské komise.

On-line konzultační dotazník zde s jednotlivými doporučeními v českém překlady a s návodnými otázkami.

Originální dokument doporučení v AJ zde

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu