Ambasadoři SD, to jsou mladí lidé, kteří ve svém okolí propagují strukturovaný dialog mezi svými vrstevníky a organizují konkrétní akce SD. V některých zemích EU s nimi už mají své zkušenosti, v ČR je zatím plánujeme. Proto jsme se na seminář zaměřený právě na ambasadory vydali. O tom, jak vypadal, píše Pavla Hosnedlová.

Seminář YOUth Ambassadors in Action, Strukturovaný dialog

Po pět dní (21.-25.11.2016) sdíleli na Kypru zástupci národních pracovních skupin strukturovaného dialogu s mládeží z Rad mládeže šestnácti členských států včetně zástupců České republiky a mladí ambasadoři své zkušenosti a dobré (i špatné) praktiky s tímto způsobem konzultací.

Na Kypru a v Polsku mají precizní systémy

První den, vzhledem k odlišným příjezdům účastníků, bylo na programu pouze představení a diskuse nad očekáváními o semináři. Druhý den se však nesl v duchu prezentací organizace strukturovaného dialogu s mládeží a práci mladých ambasadorů v tomto procesu v jednotlivých členských státech. Podle toho bylo možné si představit, jak (odlišně) fungují konzultace v jednotlivých zemích a zjistit tak, že jsou zde obrovské rozdíly - v čele s Polskem a pořadatelským Kyprem, jejichž struktura může být příkladem pro ostatní státy, především v otázce rozsahu jednotlivých akcí strukturovaného dialogu, kampaně na podporu participace mladých a systematického rozdělení práce mezi ambasadory pro mládež na úrovni regionů. Ta skupina zemí, do nichž spadá i ČR, která prozatím nemá mladé ambasadory, měla alespoň příležitost jednak načerpat inspiraci a jednak vyjádřit své plány do budoucna v otázce strukturovaného dialogu a práce s mladými ambasadory. Během pozdního odpoledne se pak diskutovalo o nesnadných výzvách strukturovaného dialogu obecně a ambasadorů konkrétně.

Bývalá komisařka EU pro mládež Androulla Vasiliou a člen Národní pracovní skupiny Marios Epaminondas

Celý středeční den byl věnován debatám s politickými aktéry z Kypru, které probíhaly v hlavním městě Nikósii. Dopolední program jsme prožili na ministerstvu školství a kultury (též pro mládež a sport), kde člen Národní pracovní skupiny pan Marios Epaminondas popsal posluchačům, jak funguje vzdělávací systém na Kypru a jak nyní probíhá restrukturalizace a implementace celé ideje. K němu se přidala bývalá komisařka EU pro mládež, paní Androulla Vasiliou, která je velmi aktivní v tomto procesu strukturovaného dialogu od počátku a povzbudila rady jednotlivých členských zemí, aby zlepšily svou koordinaci a praktiky. Zdůraznila též potřebu pro boj proti extremismu a populismu, například prostřednictvím dobrovolnictví mladých lidí, o čemž se diskutovalo i na Evropské konferenci mládeže na počátku října v Košicích.

Společná fotka s Ardoulla Vasilioulen

Na posledním jednacím dnu se v malých skupinkách rozdělených podle rolí účastníků na ambasadory, koordinátory národních pracovních skupin a „těch ostatních“ z rad mládeže diskutovalo o slabostech strukturovaného dialogu a mladých ambasadorů v akci a hledala se k nim konstruktivní řešení. Účastníci se shodli, že je potřeba více motivovat mladé lidi, aby se zapojili do konzultací či se přímo stali ambasadory. Pro tuto nelehkou výzvu vzešel návrh na vytvoření informační příručky či rozsáhlé kampaně o tom, co je strukturovaný dialog a jakou roli v tom hrají mladí ambasadoři i jejich vrstevníci. Rozsáhle se debatovala i struktura jednotlivých cyklů strukturovaného dialogu, jejichž konzultace jsou krátké, často zasahují do letních či vánočních prázdnin a neumožňují zpětné hodnocení výsledků. Proto by bylo dobré, a účastníci se na tom shodli, aby byla vyžadována změna celkové metodologie strukturovaného dialogu. Často se zmiňovala také nutnost decentralizovat proces konzultací, avšak s jednotnou platformou včetně charakteristických symbolů (například jednotné logo namísto odlišných národních znaků).

Jako potenciální/budoucí ambasadorka hodnotím toto setkání velmi pozitivně, protože jsem měla možnost poznat, jak strukturovaný dialog funguje v jiných zemích a zjistit roli a úkoly, které mladí lidé, a konkrétně ambasadoři, v tomto procesu plní. Pokud mohu mluvit i za koordinátorku české Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Lenku Juřenovou, s níž jsem se semináře zúčastnila, zkušenosti a praktiky, které jsme se dozvěděli od ostatních pracovníků rad mládeže pomohou vytvořit tým ambasadorů i v České republice.

Rozehřívací hra pro mozkové závity

Přidanou hodnotou celého týdne bylo poznávání kyperské kultury a kuchyně a navazování vzájemných kontaktů mezi účastníky. Ve středu odpoledne jsme si společně prošli historické centrum hlavního města Nikósie a navštívili též tureckou část rozděleného města (i země). Večer jsme pak ochutnávali místní kuchyni, především typické sýry, masové špízy či karbanátky nebo zeleninové pokrmy. Nechyběl ani tradiční kyperský alkohol Zivana. Při odjezdu jsme též zavítali na pláž v Larnace.

Věřím, že pro všechny zúčastněné byl seminář velmi přínosný a splnit jejich očekávání. Velké poděkování patří hlavně organizátorům z kyperské Rady mládeže, kteří toto setkání umožnili a perfektně připravili.

Napsala: Pavla Hosnedlová

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu